Irena Suchta

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [1] s. tabl.

(1935- ) - bibliotekarka, dyrektorka Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Biografia

Irena Mieczysława Suchta urodziła się 1 stycznia 1935 r. W 1957 r. ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1963 r. zdała egzamin i uzyskała tytuł starszego kustosza dyplomowanego.

Działalność

W 1957 r. pracowała w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W 1958 r. została zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Akademia Rolniczo-Techniczna). Najpierw pracowała w Czytelni Czasopism dla pracowników naukowych (1958-1960), a następnie w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (1960-1964) - kierownik Oddziału w latach 1964-1967. Pełniła również funkcje: kierownika w Oddziale Opracowania Druków Ciągłych (1968-1973, 1976-1983 r.), w Oddziale Opracowania Druków Zwartych (1989- 1991); zastępcy dyrektora (1973-1975, 1985-1989, 1999-2000) i dyrektora Biblioteki ART. (1983-1984, 1992-1999). W swojej pracy zajmowała się m.in. rozwojem sieci bibliotek wydziałowych oraz opieką nad bibliotekami zakładowymi, poprawą struktury organizacyjnej placówki, usprawnieniem warsztatu pracy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Szczególną wagę przykładała też do rozwoju komputeryzacji placówki. Obok pracy zawodowej zajmowała się działalnością społeczną. Jest wieloletnią członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – uczestniczyła w pracach Zarządu Okręgu tej organizacji, była także wiceprzewodniczącą i przewodniczącą Zarządu Okręgu (1970-1972).

Publikacje

Jej artykuły na temat działalności i zbiorów biblioteki publikowane były m.in. w „Biuletynie Naukowym ART w Olsztynie", „Bibliotekarzu” i „Bibliotekarzu Olsztyńskim”. Jest współautorką informatorów, katalogów bibliograficznych zbiorów biblioteki oraz bibliografii publikacji pracowników naukowych uczelni.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1971)
  • Honorowa Odznaka Wyższej Szkoły Rolniczej (1971)
  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1971)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1975)
  • Medal 30-lecia ART (1980)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1980)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003)

Nagrody i wyróżnienia

  • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 26-27.