Izabella Garglinowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

(1903-1986) – pianistka, pedagog muzyczny, organizatorka życia muzycznego

Biografia

Urodziła się 9 sierpnia 1903 r. we Lwowie. Absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. W latach 1929-1938 pracowała jako pedagog w Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy. W 1945 r. rozpoczęła pracę w Olsztynie jako nauczycielka fortepianu w szkole muzycznej. W latach 1946-1949 pełniła funkcję wicedyrektora, w latach 1949-1973 dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.
Poza działalnością pedagogiczną Izabella Garglinowicz koncertowała i angażowała się społecznie. W 1945 r. zorganizowała oddział Związku Zawodowego Muzyków RP, w którym pełniła również funkcję przewodniczącej w latach 1945-1949. Była członkiem Wojewódzkiej Komisji Kultury (1955-1957), wieloletnim członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Olsztyna oraz wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników Muzyki (od 1971 r.). Zainicjowała budowę budynku, w którym mieści się obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Zmarła 25 października 1986 r.

Nagrody i odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal Zasłużonego Nauczyciela PRL
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złota odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 1975. – S. 54: Garglinowicz Izabella
  2. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. – Olsztyn, 2003. – S. 35: Garglinowicz Izabella