Józef Kozakiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1918-1973) – bibliotekarz, animator kultury, działacz społeczny

Biografia

Urodził się 26 marca 1918 r. w Bazylopolu na Wileńszczyźnie w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły rolniczej pracował z rodzicami na gospodarstwie. W 1941 r. został wywieziony na przymusowe roboty do Finlandii. Po okresie wojennym, w 1945 r. przyjechał na Warmię i Mazury i osiedlił się w Pietrzylesie (obecnie Pietrzwałd), w powiecie ostródzkim. Poświęcił się pracy na rzecz rozwoju kultury i warunków życia w swojej wsi. Zmarł 28 grudnia 1973 r. w wieku 55 lat.

Działalność

Po osiedleniu się na Warmii i Mazurach rozpoczął działalność kulturalną. Z dużym zaangażowaniem pozazawodowo podjął się organizacji bibliotek oraz propagowania czytelnictwa wśród miejscowej ludności. W 1954 r. (po śmierci żony Urszuli) został zatrudniony w bibliotece na stanowisku kierownika. Dzięki jego staraniom w 1955 r. Pietrzwałd został laureatem w konkursie czytelniczym „Wieś przodująca w czytelnictwie”. Był wieloletnim sekretarzem gminy Pietrzwałd. Jako działacz społeczny wpłynął znacząco na rozwój wsi, rozbudowę jej infrastruktury i poprawę estetyki. Zainicjował m.in. budowę Wiejskiego Domu Kultury w Pietrzwałdzie, w którym zlokalizowano bibliotekę, Klub RSW Prasa-Ksiązka-Ruch” oraz salę widowiskową ze sceną. Był także pomysłodawcą budowy łaźni wiejskiej. Był pasjonatem kultury ludowej. Działał na rzecz jej upowszechniania. Zorganizował amatorski ruch kulturalny na terenie gminy, m.in. powołał i prowadził teatr, który otrzymywał wysokie noty w konkursach powiatowych i wojewódzkich. Mottem jego działania było „wprowadzenie wsi na nowoczesną drogę rozwoju, by życie ludzi na wsi nie różniło się od życia w mieście”. Poprzez szeroko zakrojoną działalność kulturalną integrował wielokulturowe środowisko lokalne.

Nagrody i odznaczenia

  • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
  • MedalX-lecia PRL
  • Honorowa Odznaka Zasłużony dla Warmii i Mazur
  • Odznaka Tysiącelecia Państwa Polskiego

Bibliografia

  1. Peter, Tadeusz: Józef Kozakiewicz, działa społeczny i kulturalny / Tadeusz Peter // „Ziemia Ostródzka”. – 1986, nr 3, s. 16-17.
  2. Marchwicka, Teresa: Pionierzy bibliotekarstwa / Teresa Marchwicka, Anna Burzyńska // „Ziemia Ostródzka”. – 1986, nr 7, s. 13.