Józef Lassota

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1901-1983) – działacz kultury, społecznik, nauczyciel, historyk, badacz dziejów Elbląga

Biografia

Urodził się 12 marca 1901 r. w Zakopanem. W 1920 r. ukończył gimnazjum zakopiańskie, a następnie studia historyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim (1926 r.). Magisterium z historii uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1961 r. W 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Uniknął jednak deportacji w głąb ZSRR i po wkroczeniu Niemców do Kowla w 1941 r., przeniósł się do Zakopanego, gdzie spędził resztę okupacji. Jesienią 1945 r. przybył do Elbląga i tu osiadł na stałe. Zmarł 31 sierpnia 1983 r. i został pochowany w Elblągu.

Działalność

Przed 1939 r. pracował jako nauczyciel szkoły średniej w Tarnopolu, a następnie w administracji szkolnej w Kowlu. Po zakończeniu wojny przyjechał do Elbląga, gdzie piastował stanowisko kierownika Biblioteki Elbląskiej, kierownika Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Instytutu Torfowego, a od 1958 r. do emerytury kierownika działu naukowego Biblioteki Miejskiej. Był jednym z inicjatorów założenia elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym następnie przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza. Dopomógł też w założeniu od początku lat sześćdziesiątych organu naukowego Towarzystwa - „Rocznika Elbląskiego”, w którego Komitecie Redakcyjnym niemal do końca życia był także sekretarzem - od pierwszego do dziesiątego tomu. Wykonując swoje obowiązki troszczył się o materialne zabezpieczenie podstaw periodyku elbląskiego, o maszynopisy autorów miejscowych, o korekty autorskie, o magazynowanie wydrukowanych już tomów, o ich dystrybucję, reklamę w prasie, itp.

Publikacje

Jako historyk interesował się przedrozbiorowymi dziejami Elbląga. Do ważniejszych prac należą:

  • Zarys dziejów Biblioteki Elbląskiej (1601-1945), („Rocznik Elbląski”, t.1 1961)
  • Elbląski Księgozbiór Abrahama Grübnaua w kręgu zainteresowań Samuela Bogumiła Lindego („Rocznik Elbląski”, t.3 1966)
  • Mikołaj Kopernik w Elblągu („Rocznik Elbląski”, t. 5 1972)

Poza pracami naukowymi publikował recenzje, sprawozdania i artykuły o charakterze popularyzatorskim na łamach różnych czasopism i prasy codziennej. Do najcenniejszych jego inicjatyw należy prowadzona w latach 1958-1977 kronika miasta Elbląga (14 tomów).

Bibliografia

  1. Biskup, Marian: Józef Lassota (1901-1983) / Marian Biskup // „Rocznik Elbląski”. – 1985, t. X, s. 338-340.
  2. Dubiella-Polakowska, Magdalena, Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 / Magdalena Dubiella-Polakowska . - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. – S. 381-382.

Zobacz też