Józefa Piskorska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

(1930- ) - pedagog, historyk sztuki, naukowiec, doktor

Biografia

Urodzona w 1930 r. w Tarnowie (woj. małopolskie) - tam też mieszkała aż do ukończenia egzaminem maturalnym edukacji na poziomie średnim. W 1950 r. rozpoczęła studia w Instytucie Katolickim we Wrocławiu na Wydziale Kultury Chrześcijańskiej. Ukończyła je w 1953 r. obroną pracy „Przeżycie estetyczne jako środek pogłębienia życia wewnętrznego”. Następnie przez 10 lat pracowała jako pedagog z dziećmi i młodzieżą (w tym organizując również zespoły, przygotowując misteria i wieczory artystyczne).
Pod koniec lat 50-tych osiedliła się na Warmii – i tu również podjęła pracę pedagogiczną, kontynuując niejako działania wcześniejsze. W l. 1965-1970 studiowała kierunek „historia sztuki” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W 1971 r. obroniła pracę „Thanatos w twórczości Jacka Malczewskiego”. Wkrótce potem podjęła pracę jako inwentaryzator sztuki kościelnej i sekretarz Diecezjalnej Komisji Sztuki w olsztyńskiej Kurii Biskupiej – w Referacie Sztuki Kościelnej. W ramach obowiązków prowadziła żmudne i dokładne badania kulturoznawcze i historyczne Warmii i Mazur, opisując unikatowe egzemplarze regionalnych zabytków. Prowadziła wówczas intensywną pracę badawczą inwentaryzując, gromadzą informacje, opracowując dokumentację, pisząc książki, publikując artykuły naukowe i popularnonaukowe, wykładając i głosząc referaty (m.in. w olsztyńskim Muzeum Warmii i Mazur) – w tym również na seminariach oraz sympozjach międzynarodowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania Piskorskiej były teologia sztuki, filozofia sztuki, ikonografia (specjalność – wiedza z zakresu „atrybuty świętych”). Pracując równocześnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uczyła tam duchownych oraz świeckich historii sztuki i kultury regionu. Promotorka wielu prac dyplomowych oraz katechetka w szkole społecznej. Współinicjatorka powstania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie. W 1985 r. odeszła na emeryturę. W 2000 r. obroniła w warszawskim Instytucie Sztuki PAN w Warszawie pracę doktorską pt. „Złotnictwo barokowe na Warmii w XVII i XVIII wieku”.

Publikacje

(wybór)

  • Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku. Cz. 1i 2 (Olsztyn, 2007)
  • Wysoka Brama w Olsztynie // „Posłaniec Warmiński”. - 2002, nr 20, s. 11.
  • Motywy pasyjne w sztuce sakralnej Warmii i Mazur // W: Kult Męki Pańskiej : historia i teraźniejszość : materiały z sesji naukowej w Olsztynie, 3-4 marca 2001 r. : praca zbiorowa / pod red. Henryka Damiana Wojtyski (Olsztyn, 2001. - S. 195-205.)

Również współautorka m.in. przewodników po zabytkowych kościołach, monografii (np. Inwentarza Ruchomych Zabytków Sztuki Kościelnej Diecezji Warmińskiej – druk w „ Studiach Warmińskich”).

Nagrody i odznaczenia

Ciekawostki

  • Już w wieku 17 lat oświadczyła, że chce „pracować w sztuce, przez sztukę i dla sztuki” [1]
  • Określała Warmię jako „Magnes Północy” [2]

Bibliografia

  1. Józefa Piskorska // W: XII Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego. – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”, 2000. - S. 6-7.
  2. Laureaci / oprac. Stanisław Achremczyk, Jan Chłosta, Andrzej Taborski // „Posłaniec Warmiński". - 2000, nr 19, s. 8-9.
  3. Przyznano nagrody im. Lengowskiego // „Posłaniec Warmiński". - 2000, nr 19, s. 11.

Przypisy

  1. XII Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego, Olsztyn,. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”, 2000, s. 6: Józefa Piskorska.
  2. Dz. cyt., s. 7.