Jan Suwała

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1933-2003) - ksiądz, rzeźbiarz, twórca Galerii Rzeźby Sakralnej w Gąsiorowie

Biografia

Urodził się 30 października 1933 r. w miejscowości Tczów Średni, obecnie województwo mazowieckie. Jego ojciec zmarł w 1934 r., matka w 1943 r. Wychowywany przez stryja, następnie siostrę. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Elblągu (1952), Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie (1958), studium pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1974). Pracował jako wikariusz w: Rychlikach (1958), Bisztynku (1958-1960), Szczytnie (1960-1962), Klonie z siedzibą w Farynach (1962-1972), jako proboszcz w Jedwabnie (1972-1983) i Giławach (1983-1991). Był rektorem kościoła filialnego w Jedzbarku, od 1987, wicedziekanem dekanatu Barczewo (od 1987), kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście (od 1993). W 1991 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gąsiorowie. Zmarł 24 maja 2003 r. w Olsztynie. Pochowany w Giławach.

Twórczość

Od 1976 r. leczył się na nadciśnienie, następnie niewydolność nerek. Zaczął rzeźbić, gdy podczas choroby przeszczepiono mu nerkę (1991). Pierwszą rzeźbą, którą wykonał był Chrystus Frasobliwy. Próbował malować, ale prawdziwą pasją pozostała rzeźba. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych: w Szczytnie, Jedwabnie, Klewkach oraz na wystawach zbiorowych. Był kilkukrotnym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej w Biskupcu. Był członkiem Związku Plastyków Warmii i Mazur. Jego dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Kanada). Na swojej posesji stworzył Galerię Rzeźby Sakralnej.

Bibliografia

  1. Rosłan, Jan: Modlitwa przez sztukę / Jan Rosłan. – Il. // „Posłaniec Warmiński”. – 2002, nr 22, s. 4.
  2. Wojtkowski, Julian: Ś.p. ksiądz Jan Suwała / Julian Wojtkowski // „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. – Nr 65 (2003), s. 80-82.
  3. wu-ka: Zmarł ksiądz Suwała / wu-ka. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. - 2003, nr 139, dod. „Nasza Warmia”, nr 20, s. 8.