Janina Usik

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, pracownik olsztyńskich bibliotek naukowych.

Biografia

Mieszka w Olsztynie od początku lat 60-tych XX wieku. Obecnie jest na emeryturze.

Działalność

W latach 1954-1962 pracowała w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Po przyjeździe do Olsztyna najpierw podjęła pracę w Bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1963-1966), a następnie w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej (1966-1983). Była tam organizatorką i długoletnią kierowniczką Biblioteki Wydziału Zootechnicznego (1967-1983). W 1984 r. przeszła na emeryturę. Nie zrezygnowała jednak z dodatkowej pracy zawodowej. W latach 1984-2004 pracowała w Bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Przez cały ten czas była również aktywną działaczką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Odznaczenia

  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1975)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1976)
  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-technicznej (1975)
  • Zasłużony dla Akademii Rolniczo-technicznej (1982,1991)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1983)
  • Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1989)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 92-93.