Janusz Guziur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1939- ) – pracownik naukowy, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, muzyk, animator kultury, prezes olsztyńskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Biografia

Urodził się w 1939 r. w Cieszynie. Jest absolwentem cieszyńskiej Szkoły Muzycznej. Ukończył Wydział Rybacki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1962 r.). Doktoryzował się w 1974 r., tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r., a profesora w 2005 r. Odbył wiele staży naukowych, m.in. w Rosji, Czechosłowacji, Austrii, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech.

Działalność zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Olsztynie, gdzie pracował jako ichtiolog. W latach 1965-1967 pełnił funkcję kierownika Rybackiej Stacji Doświadczalnej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) „Kraków” w Mydlnikach. W 1968 r. został zatrudniony w Katedrze Rybactwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pracując na uczelni awansował i w 1992 r. został docentem, a w 1993 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie. Po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 r. pracował w Katedrze Biologii i Hodowli Ryb. Obecnie jest na emeryturze.

Działalność społeczna

W latach 1956-1960 był najmłodszym członkiem działającej w WSR w Olsztynie studenckiej orkiestry Ryszarda Jóźwiaka. Jako akompaniator pracował ze Studenckim kabaretem „Kuwaki”. Pisał teksty i aranżował muzykę do wielu występów zespołu. W latach 1959-1962 był również akompaniatorem układów dowolnych czołowych gimnastyczek klasy mistrzowskiej AZS Olsztyn. W 1983 r. założył i został prezesem olsztyńskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Od wielu lat organizuje spotkania i benefisy cieszyńskich profesorów; m.in. dwukrotnie prof. Wiktora Wawrzyczka, założyciela i opiekuna Chóru Akademickiego.

Przynależność do organizacji

Jest Członkiem Honorowym Towarzystwa Promocji Ryb i Honorowym Prezesem olsztyńskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Był członkiem 4 Rad naukowych i programowych, w tym w Instytucie Rybactwa i Hydrobiologii VURH-Ju w Vodnianach (Czechy), Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, konsultantem Agencji Grantowej w Pradze, członkiem sekcji rybackiej Komitetu Badań Naukowych w Warszawie. Od 2000 r. jest członkiem Rady programowej dwóch czasopism rybackich: „Przeglądu Rybackiego” i „Magazynu Przemysłu Rybnego”.

Publikacje

W swoich pracach podejmuje problematykę technologii produkcji ryb w stawach karpiowych oraz rybackie zagospodarowanie małych zbiorników wodnych. Na jego dorobek składa się z: 87 prac naukowych, 15 podręczników i słowników, 272 referatów wygłoszonych na sympozjach; w tym 51 zagranicą, 258 artykułów i prac popularyzatorskich oraz ponad 400 recenzji dorobku dydaktyczno-naukowego, opinii prac naukowych i ekspertyz branżowych.

Odznaczenia

Za całokształt działalności został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Otrzymał m.in.:

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Medal rybacki im. Jana Dubraviusa oraz Medal 10-lecia Uniwersytetu South of Bohemia (Czechy)
  • Medal im. profesora Stanisława Sakowicza (2009)

Nagrody i wyróżnienia

Otrzymał również szereg nagród i wyróżnień, w tym m.in.:

  • 16 nagród rektorskich – WSR, ART, UWM
  • Nagrodę honorową - Złota Cieszynianka (2004)
  • Nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Rybackiego w Warszawie – Żabieńcu „Złota Łuska Pana Karpia” (2009)
  • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009)

Bibliografia

  1. Olsztyn akademicki : 1945 - 1950 - 2010 / pod red. Andrzeja Farugi i Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : Wydawnictwo EDYCJA : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 345.

Zobacz też