Jarosław Ciecierski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Organista, klawesynista, pedagog, aranżer, kompozytor, animator życia muzycznego.

Biografia

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie w klasie organów Wiktora Włudyki. Studiował na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie – w klasie organów profesorów: Feliksa Rączkowskiego i Andrzeja Chorosińskiego oraz reżyserię dźwięku. Uczestnik kursów i klas mistrzowskich, m.in. u Guya Boveta, Istvana Elli, Daniela Rotha, Martina Haselböcka, Michela Chapuisa, Andre Strickera, Mariana Sawy, Juliana Gembalskiego i Josa van der Kooy'a. W 2007 r. został mianowany ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Obecnie pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, gdzie uczy gry na organach, improwizacji organowej, fortepianu, kameralistyki i harmonii. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej i dawnej, w wielu ośrodkach prowadzi wykłady i warsztaty.

Działalność kulturalna

Współpracował z wieloma zespołami muzycznymi, kościołami i instytucjami kulturalnymi Olsztyna: Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego, Policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka. Od 1997 r. działa w strukturach Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, obecnie jest jego sekretarzem. Jest współorganizatorem, a od 1999 r. dyrektorem artystycznym Olsztyńskich Koncertów Organowych. Przyczynił się do rozwoju życia muzycznego w Olsztynie, m.in. organizacją „Saloników muzycznych” oraz „Spotkań na Szczycie”.

Nagrody i odznaczenia

  • Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Organów w Rzeszowie (1980) – III miejsce
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna (2004)
  • Odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” (2005)
  • Złota Odznaka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (2007)
  • Nagroda Marszałka Województwa w dziedzinie kultury (2009)

Zobacz też