Jolanta Gałecka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia

Ukończyła studia magisterskie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a także Podyplomowe Studia z Informatyki na Politechnice Warszawskiej (zastosowanie informatyki i technologii informacyjnej).

Działalność

Pracuje w Bibliotece Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie od 1977 r. (od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Była pracownikiem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Oddziale Udostępniania Zbiorów (1977-1978, 1979-2003) i Biblioteki Wydziału Zootechnicznego (1978-1979). Od 2003 r. pracuje w Oddziale do spraw Komputeryzacji. W tym czasie pełniła funkcje kierownicze w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (od 1990 r.), w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej UWM (2000-2003), w Oddziale do spraw Komputeryzacji (od 2005 r.). W latach 2000-2003 była administratorem komputerowego systemu bibliotecznego. Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1995)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1997)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 47.