Kazimiera Sierakowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [2] s. tabl.

(1922-1990) – pracownik naukowy, bibliotekarka, dyrektorka Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 22 października 1922 r. Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie na kierunku zootechnika. W 1979 r. w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych. W 1963 r., pracując w bibliotece, zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Przez wiele lat mieszkała i pracowała w Olsztynie. W 1983 r. przeszła na emeryturę. Zmarła 31 marca 1990 r.

Działalność

Początkowo zatrudniona była w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1958-1972), w której m.in. pełniła funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (1969-1972). W latach 1972-1974 pełniła funkcję dyrektora Biblioteki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie, a po przekształceniu uczelni w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974 r.), objęła stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej WSP. Stanowisko to pełniła do 1983 r. Do tego czasu zajmowała się m.in. organizacją biblioteki: stworzyła jej nowe struktury wewnętrzne, rozwinęła system bibliotek wydziałowych, instytutowych i filialnych, zajmowała się także uporządkowaniem i gromadzeniem nowych zbiorów. Za jej kadencji nastąpiło przeniesienie biblioteki do pomieszczeń w budynku przy ul. Szrajbera 11. Działała także w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – w latach 1963-1966 była sekretarzem Zarządu Okręgu Olsztyńskiego SBP.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Wyższej Szkoły Rolniczej (1970)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 28.
  2. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 31.