Klub Literatury Regionalnej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Grupa twórcza działająca w strukturze olsztyńskiego oddziału Związku Literatów Polskich od 1960 r.

Historia

Sekcja literatury regionalnej została utworzona w 1960 r. z okazji Zjazdu Pisarzy Przyjaciół Warmii i Mazur, w piątą rocznicę powstania olsztyńskiego oddziału ZLP. Sekcja miała funkcjonować przy Komitecie Porozumiewawczym Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych, a jej pomysłodawcą i założycielem był Władysław Gębik. W późniejszym okresie Sekcję Regionalną przemianowano na Klub Literatury Regionalnej ZLP. Środki na działalność czerpano ze zgromadzonych pieniędzy tzw. Funduszu Kajkowskiego w wysokości prawie 153 tysięcy złotych, dotacji Zarządu Głównego ZLP i wpływów wpłacanych także przez Spółdzielczość Pracy z terenu Warmii i Mazur.

Cele

Głównym celem działań sekcji był udział pisarzy w poznaniu, tworzeniu i upowszechnianiu wartości kultury polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych dla przyspieszenia procesów integracyjnych. Miało się to odbywać m.in. poprzez zbieranie, opracowywanie i wydanie dorobku oraz biografii nieżyjących pisarzy regionalnych, a także poprzez gromadzenie pamiętników i materiałów etnograficznych ludzi związanych z Warmią i Mazurami, opiekę nad młodymi pisarzami, zwracano również uwagę na potrzebę opracowywania monografii miast i powiatów.

Członkowie

Obok Władysława Gębika członkami klubu byli: Jan Dopatka, Michał Lengowski, Gustaw Leyding, Fryderyk Leyk, Klemens Oleksik, Witold Piechocki, Alojzy Śliwa, Tadeusz Stępowski, Teofil Ruczyński, Emilia Sukertowa-Biedrawina i Maria Zientara-Malewska. Z klubem związani byli również: Stanisław Czernik, Tadeusz Chróścielewski, Jan Ostoja i Igor Sikirycki z Łodzi, Jan Goczoł, Szymon Koszyk i Adolf Niedworok z Opola, Jan Piepka i Leon Ropel z Gdańska, Tadeusz Kajan z Zielonej Góry i Włodzimierz Wnuk z Krakowa.

Działalność

W ramach klubu organizowano spotkania literackie, obchody rocznicowe poświęcone wybranym pisarzom, pozyskiwano dotacje i stypendia dla pisarzy, popierano regionalną twórczość literacką. Klub dążył do współdziałania z innymi związkami twórczymi m.in. Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza. Dzięki temu mogły się np. odbyć plenery literackie z udziałem nauczycieli olsztyńskich szkół. W latach 1963-1979 podjęto również szereg innych inicjatyw, m.in.:

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 93-97.

Zobacz też

  • Jan Chłosta, Władysław Gębik jako organizator olsztyńskiego środowiska literackiego, materiał zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie www.wbp.olsztyn.pl