Konkurs na Koncepcję Zagospodarowania ul. Oczapowskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Konkurs skierowany do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na projekt koncepcyjny zagospodarowania ul. Oczapowskiego (olsztyńska dzielnica Kortowo), zorganizowany w Olsztynie w kwietniu 2009 r.

Opis

Konkurs odbywał się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Józefa Górniewicza, który ufundował laureatom nagrody pieniężne. Opiekunem imprezy był architekt olsztyński dr Marek Zagroba. W konkursie prace złożyły cztery zespoły: trzy z nich reprezentowały architekturę krajobrazu, jeden – geodezję. Trzy koncepcje były pracami zbiorowymi. Najbogatsza pod względem treściowym praca składała się z siedemnastu tablic. Pierwsza nagroda nie została przyznana, co uzasadniono brakiem odpowiedniej kompletności wszystkich prac, w związku z czym żadna z nich nie mogła stanowić podstawy dokumentacji projektowej. Przyznano nagrodę drugą oraz dwa wyróżnienia. Po zakończeniu konkursu część prac wyeksponowano na wystawie w kortowskim Centrum Konferencyjnym.

Laureaci

Uzasadnienie: największy wkład pracy w przedstawioną koncepcję, umiejętne wykorzystanie walorów przestrzennych Kortowa, ciekawa koncepcja zagospodarowania przestrzeni, połączenie form architektonicznych z projektowaną zielenią z uwzględnieniem walorów roślin już istniejących. Całość trafnie uwzględniająca program funkcjonalnego ciągu ul. Oczapowskiego. Dodatkowy walor stanowiła możliwość etapowej realizacji proponowanych rozwiązań.

Uzasadnienie: interesujący pomysł bramy do Kortowa (wykorzystanie motywu logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) projekt fontanny oraz małej architektury, jak tez futurystyczna wizja ruchomego chodnika

Bibliografia

  1. lek: Brama jak logo / lek // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. – 2009, nr 5, s. 8.