Krystyna Kozłowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, związana z olsztyńskimi bibliotekami akademickimi.

Biografia

Ukończyła studia inżynierskie z zootechniki, a także uzupełniające studia magisterskie z pedagogiki rolniczej w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Przez wiele lat pracowała na różnych stanowiskach w bibliotece uczelni. Od 2004 r. jest na emeryturze.

Działalność

Pracę zawodową rozpoczęła w 1967 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i z przerwami pracowała w niej do końca 2003 r. (na stanowisku kustosza). W latach 1967-1968 pracowała przy organizacji filii Biblioteki Głównej WSR na Wydziale Zootechnicznym. W latach 1970-1989 prowadziła bibliotekę naukową w olsztyńskim oddziale Instytutu Mleczarstwa. W 1990 r. została zatrudniona jako pracownik Oddziału Gromadzenia Biblioteki Głównej ART. (1990), a następnie objęła stanowisko kierownika Oddziału Opracowania Druków Ciągłych (1991-2003).

Przynależność do organizacji

Jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 1985 r. członek Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, przez kilka kadencji skarbnik), Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także, od momentu powstania w 1983 r., Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (od 1996 r. skarbnik Koła).

Odznaczenia

  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1982)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1990)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2003)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 61.