Lechosław Ragan

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fot. Łukasz Napiwodzki
Źródło: archiwum prywatne
Lechosław Ragan z Andrzejem Cieślakiem, 5 października 2014 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1943- ) – dyrygent, chórmistrz, animator życia muzycznego, wykładowca uniwersytecki

Biografia

Urodził się 1 listopada 1943 r. w Chełmie. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w 1978 r., tytuł doktora habilitowanego w 1989 r.
Po ukończeniu studiów (w 1959 r.) pracował w Studium Nauczycielskim w Ełku i Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku. Pracę w Olsztynie rozpoczął w 1974 r. roku w Zakładzie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1989-1998 pełnił funkcję kierownika Pracowni Dyrygentury, a od 1996 do 2001 r. kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej tego instytutu. Pracował również w Państwowej Szkole Muzycznej I i II w Olsztynie. Obecnie wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor nadzwyczajny UWM.

Działalność artystyczna

W kręgu zainteresowań badawczych Lechosława Ragana znajdują się zagadnienia z zakresu wychowania estetycznego, w szczególności „aspekty kształcące i wychowawcze muzykowania zespołowego”[1]. Zgodnie z założeniem, że przez sztukę można wychować do pełnego człowieczeństwa, prof. Ragan w ciągu całej swojej działalności naukowej zabiegał o rozwój życia muzycznego, a zwłaszcza chóralnego. Jest założycielem, a często był również pierwszym dyrygentem, wielu olsztyńskich chórów, nie tylko studenckich, ale również młodzieżowych, szkolnych i amatorskich:

Dalekosiężnym planem prof. Ragana było stworzenie towarzystwa muzycznego, w którego strukturach działałyby chóry i zespoły instrumentalne o różnych profilach i repertuarze, realizujące szeroko zamierzony program edukacyjny: kształcenie przyszłych dyrygentów i chórmistrzów, umożliwienie śpiewakom amatorskim rozwoju osobistego, umuzykalnianie społeczeństwa (m.in. koncerty i audycje dla szkół).

Bibliografia

  1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / red. Maria Fafińska [et al.]. – Wyd. drugie. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2009. – S. 163.
  2. (tm): Collegia na wiele głosów czyli pasja Lechosława Ragana : uszlachetnianie śpiewem / (tm). – Il. // „Dziennik Pojezierza”. – 1990, nr 67, s. 4.

Zobacz też

Przypisy

  1. Cyt. za: Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. Maria Fafińska [et al.], Olsztyn, Wydawnictwo UWM, 2009, s. 163.