Lidia Bartkowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: [1]

(1939-1989) - muzyk, dyrygentka

Biografia

Urodziła się 15 czerwca 1939 r. w Grudziądzu w rodzinie Jana i Gertrudy z Maciołków. Po II wojnie światowej rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Grudziądzu. Po jej ukończeniu podjęła naukę w 3-letnim Technikum Finansowym oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Grudziądzu. Następnie uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Toruniu. W 1964 r. uzupełniła kwalifikacje zawodowe w Ludowym Instytucie Muzycznym w Łodzi na kursach stacjonarnych na Wydziale Wychowania Muzycznego. Zmarła 22 marca 1989 r. w Nowym Mieście Lubawskim.

Działalność

W 1960 r. podjęła pracę w Społecznym Ognisku Muzycznym w Grudziądzu, w Filii w Łasinie. Po trzech latach pracy została przeniesiona służbowo do Społecznego Ogniska Muzycznego w Nowym Mieście Lubawskim. W 1977 została zaangażowana w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Toruniu oddział w Brodnicy. Do 1989 r. pełniła funkcję dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Nowym Mieście Lubawskim. Od grudnia 1979 r. do października 1984 r. była także dyrygentem Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”.[2]

Przypisy

  1. Korecki Andrzej, Ludzie Ziemi Nowomiejskiej. Cz. 1, Nowe Miasto Lubawskie 2000, s. 55.
  2. Tamże, s. 55-56.

Bibliografia

  1. Korecki, Andrzej: Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” 1898-1998 / Andrzej Korecki. - Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miasta ; Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1998. – S. 94-96, 119, 169, 170, 174.
  2. Orzeł, Jerzy: 90 lat w służbie Polihymnii. Zarys dziejów Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Nowym Mieście Lubawskim / Jerzy Orzeł. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1988.

Zobacz też