Ludwik Pelczarski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [1] s. tabl.

(1906-1984) – nauczyciel, działacz społeczny, bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

Biografia

Urodził się 25 sierpnia 1906 r. Był absolwentem Uniwersytetu Lwowskiego (1932 r.), gdzie studiował historię filozofii. W 1945 r. przyjechał do Ostródy. W latach 1949-1950 pracował w Giżycku, a następnie w Olsztynie. Ukończył dodatkowy kurs bibliotekarski w Jarocinie i odbył praktykę międzybiblioteczną II stopnia w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 1 stycznia 1984 r.

Działalność

Przed II wojną światową był nauczycielem w Gimnazjum we Włodzimierzu. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie. Po zakończeniu działań wojennych i przyjeździe do Ostródy podjął się organizowania gimnazjum, którego był dyrektorem w latach 1945-1949. W latach 1949-1950 był nauczycielem w Giżycku, a w latach 1950-1951 pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na stanowisku instruktora, kierownika Działu Gromadzenia i Udostępniania Księgozbiorów, a następnie wicedyrektora. W 1951 r. został zatrudniony w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Był pierwszym kierownikiem (1951-1962), a następnie dyrektorem (1962-1972) tej biblioteki. Tworzył ją od podstaw ze zbiorów bibliotek Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Szczególną uwagę przykładał do jakości gromadzonych zbiorów. Z jego inicjatywy, na konferencji zorganizowanej w Olsztynie w 1963 r. została powołana Komisja Koordynacyjna Współpracy Naukowych Bibliotek Rolniczych, której zadaniem była specjalizacja w zakresie gromadzenia czasopism zagranicznych. Zorganizował na uczelni sieć bibliotek filialnych i zakładowych. Zajmował się też działalnością publicystyczną; pisał na tematy dotyczące bibliotekarstwa i uczelni, m.in. w „Życiu Kortowa”.

Przynależność do organizacji

Obok pracy zawodowej przez wiele lat zajmował się działalnością społeczną. Był aktywnym członkiem olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (przewodniczący Zarządu Okręgu w latach 1955-1957 i 1960-1966), członkiem uczelnianego Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego, sekretarzem (1959-1960) i wiceprzewodniczący (ostatniego Zarządu do 1970 r.) Koła Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich przy Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, przewodniczącym Zespołu Porozumiewawczego Bibliotek Naukowych, wiceprzewodniczącym Koła Powiatu Ostródzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydatem do Sejmu z ramienia tej partii. 28 kwietnia 2004 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą osobie wybitnego nauczyciela i bibliotekarza.

Odznaczenia

  • Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1957)
  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1960)
  • Honorowa Odznaka Wyższej Szkoły Rolniczej (1960)
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1965)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1969)
  • Medal Pamiątkowy z okazji 25-lecia Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie (1975)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 24-25.
  2. Chodań, Barbara: Ludwik Pelczarski - życie i działalność : ludzie z kręgu książki / Barbara Chodań // „Bibliotekarz Olsztyński”. - 1991 nr 1-2, s. 31-34.
  3. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 24.