Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo MDK w Mrągowie.
Źródło: www.mdk.mragowo.pl/

Instytucja oświatowo-wychowawcza działająca w Mrągowie od 1952 r.

Siedziba

Ul. Kopernika 2 C, 11-700 Mrągowo

Historia

Po raz pierwszy placówka została otwarta 27 stycznia 1952 r., w siódmą rocznicę włączenia Mrągowa do Polski. Instytucja powstała z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i została zorganizowana jako Dom Harcerza. Podstawowym celem działalności tej jednostki było „pogłębianie pracy artystyczno-ideologicznej z najmłodszymi dziećmi”.[1] Pod kierownictwem Mariana Zborowskiego rozpoczęły swą działalność następujące zespoły: muzyczny, taneczny, fotograficzny, techniczno-plastyczny, sportowy, motorowo-silnikowy, agrobiologiczny, gabinet harcerski, zespół badaczy historii Warmii i Mazur. Oprócz regularnych zajęć dydaktycznych, kilka razy w miesiącu organizowano tzw. wieczornice, na które zapraszano gości z Mrągowa i okolic, głównie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. W 1959 r. Dom Harcerza został przekształcony w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Kosztem zmniejszenia liczby pracowni naukowych rozpoczęto wówczas zwiększanie liczby pracowni technicznych i artystycznych. Przeniesiono również uwagę z uczniów szczególnie uzdolnionych na młodzież najbardziej potrzebującą opieki tzw. młodzież trudną. W 1974 r. przemianowano placówkę na Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a następnie w 1977 r. na Młodzieżowy Dom Kultury. Nowa placówka miał organizować zajęcia dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w 58 zespołach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Mrągowa. Z dniem 1 stycznia 1998 r. miasto przejęło prowadzenie placówki od Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Instytucja ta sprawuje jedynie nadzór pedagogiczny nad placówką.

Cele

Podstawowym celem działania placówki jest zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Działalność

W MDK organizowane są zajęcia:

 • plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika)
 • rękodzielnicze (lalkarstwo i różne techniki artystyczne)
 • taneczne (taniec ludowy, towarzyski, country)
 • teatralne (teatr lalek, poezja)
 • wokalno-taneczne i integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi
 • gitarowe
 • tenisa stołowego
 • Chór Schola Vocale
 • Akademia przedszkolaka

W placówce podejmowany jest również cały szereg innych działań kulturalnych, takich jak konkursy, przeglądy powiatowe, miejskie turnieje tenisa stołowego, imprezy okolicznościowe, pikniki rodzinne, wycieczki. Wśród najważniejszych cyklicznych imprez masowych organizowanych przez MDK znajdują się:

 • Konkurs plastyczny - „Jan Paweł II w oczach dziecka”
 • Mistrzostwa Grup Tanecznych „Krainy Wielkich Jezior”
 • Andrzejki - impreza integracyjna
 • konkurs rękodzielniczy „Zabawka ze skrawka”
 • „Wieczór Wigilijny” - impreza integracyjna
 • „Dzień Babci i Dziadka”
 • Turniej tenisa stołowego
 • „Powitanie Wiosny”
 • „Być dla innych” - impreza charytatywna
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny
 • „Dzień Matki” - impreza integracyjna
 • „Dni Rodziny” - impreza integracyjna
 • „Spartakiada dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
 • Spływ kajakowy

W procesie realizacji swoich podstawowych zadań placówka współpracuje z szeregiem instytucji na terenie funkcjonujących na terenie Mrągowa, m.in. z Urzędem Miasta, Centrum Kultury i Turystyki, Radiem „Planeta” w Mrągowie, „Kurierem Mrągowskim”, Telewizją ITV Mrągowo, a także bibliotekami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami.

Przypisy

 1. Powstanie i rozwój MDK, materiał zamieszczony na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Zobacz też