Małgorzata Kierkus-Prus

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Strona internetowa www.uwm.edu.pl

(1967- ) – historyk sztuki, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biografia

Urodziła się w 1967 r. W latach 1986-1992 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie. W 1992 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk historycznych (specjalność historia sztuki), na podstawie pracy Twórczość warsztatów rzeźbiarskich w Gdańsku, Toruniu i Elblągu w latach 1485 – 1520 napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Gadomskiego.

Działalność

W latach 1998–1999 zatrudniona była na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 r. pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecnie na stanowisku kierownika Pracowni Przedmiotów Teoretyczno – Metodycznych. W latach 1999–2005 prowadziła też stałą współpracę z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2003 r. prowadzi również zajęcia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. „Obecnie pracuje nad problemem interpretacji wizerunku postaci ludzkiej w sztukach wizualnych w świetle nowej, często ponowoczesnej metodologii badań z zakresu historii sztuki i estetyki.”[1]

Publikacje

Jest autorką publikacji i referatów z zakresu późnośredniowiecznej rzeźby na Pomorzu Wschodnim, zagadnień relacji wzór graficzny – dzieło rzeźbiarskie, motywów stwoszowskich i kostiumu stwoszowskiego w rzeźbie Niżu Nadbałtyckiego, zagadnień współczesnych metod badań humanistycznych w praktyce działań historii sztuki. Od 1999 r. zajmuje się także krytyką artystyczną. Jej teksty ukazywały się m.in. na łamach pism „Towarzystwo” i „VariArt”.

Przypisy

  1. Strona internetowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.uwm.edu.pl

Bibliografia

  1. Katedra sztuk pięknych: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / pod red. Elżbiety Cieśniarskiej. – Olsztyn : Studio AVALON, 2004, s. 98.

Zobacz też

  • Strona internetowa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.uwm.edu.pl