Marek Szczęsny

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Praca z wystawy „W dwóch odsłonach - Siły przyrody”
Źródło:http://www.wbp.olsztyn.pl

(1965- ) - malarz, pedagog, organizator wystaw

Biografia

Urodził się w Bydgoszczy. Studiował malarstwo w pracowni prof. S. Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Kotlarczyka, aneks do dyplomu z witrażu katedralnego w pracowni prof. R. Drzewieckiego otrzymał w 1992 r. W latach 1994-1995 odbył staż w Akademii Sztuk Pięknych we Florencji i na Uniwersytecie w Sienie, w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stopień doktora z zakresu malarstwa uzyskał w 1999 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, której jest kierownikiem.

Działalność

Od 1996 r. jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Twórczość

Zajmuje się głównie malarstwem.

Wystawy

Wystawy indywidualne

Wystawy zbiorowe (wybór)

Nagrody i odznaczenia

Multimedia

Bibliografia

  1. 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków : red. wyd. zespół ; oprac. materiałów archiwalnych Wanda Radziemska, Adam Kurłowicz ; oprac. i red. not biograficznych Krystyna Koziełło-Poklewska, Maja Radziemska, Wanda Radziemska [et al.] ; teksty zamówione Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Helena Piotrowska, Wanda Radziemska, Artur Nichthauser ; tł. Monika Być, Anaïs Fourrier, Joanna Jensen, Krzysztof Gebure ; oprac. graf. Adam Kurłowicz ; rys. Edward Michalski, Hieronim Skurpski. Olsztyn: Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów, 2008. - S. 302-303.

Zobacz też