Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.], Olsztyn, 2009, s. 11.

Olsztyńska bibliotekarka, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (literaturoznawstwo, historia kultury), doktor habilitowany.

Biografia

Urodziła się w Olsztynie. W 1977 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W 1992 r. obroniła doktorat, natomiast w 2003 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od początku kariery zawodowej (od 1977 r.) pracowała w olsztyńskiej uczelni wyższej – najpierw Wyższej Szkole Pedagogicznej, następnie Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: do 1986 r. jako asystent, w l. 1986-1989 jako bibliotekarka, w l. 1989-1993 – jako wykładowca, od 1993 r. jako adiunkt, zaś od 2003 r. – jako profesor nadzwyczajny w Pracowni Literatury XIX Wieku Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym. W swoich badaniach obejmowała literaturę kresową doby romantyzmu, życie kulturalne Wilna lat międzywojennych oraz tradycję Wileńską na Warmii i Mazurach po 1945 r. Ankudowicz-Bieńkowska jest członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziału w Olsztynie.

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Publikacje

(wybór)

 • autorskie:
  • Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1997 (Olszt. : WSP).
  • Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu : ukraińska, białoruska i litewska kultura ludowa w polskich czasopismach literackich ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych. - Olsztyn : OBN, 1999.
 • zbiorowe:
  • Fascynacje, inspiracje, koncepcje : romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń / pod red. Grzegorza Iglińskiego ; [aut. Maria Ankudowicz-Bieńkowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.

Ankudowicz-Bieńkowska jest autorką łącznie 86 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

 • 2003 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
 • trzykrotnie została nagrodzona nagrodą rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ciekawostki

 • Zainteresowania osobiste Ankudowicz-Bieńkowskiej to gra na pianinie, turystyka rowerowa oraz podróże.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 11.