Maria Korczakowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, związana z olsztyńskimi bibliotekami akademickimi.

Biografia

Maria Ewa Korczakowska ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Działalność

Pracę zawodową rozpoczęła w 1967 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i pracowała w niej do 2009 r. (na stanowisku kustosza). Początkowo była pracownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów (1967-1973), a następnie Oddziału Opracowania Druków Zwartych (1973-1989), Oddziału Gromadzenia Zbiorów i Oddziału Czasopism (1990-2002) i Oddziału Kontroli Zbiorów (2002-2009). Pełniła również funkcje kierownicze w Sekcji Skryptów, Podręczników i Katalogów (1973-1988), w Oddziale Opracowania Druków Zwartych (1989), a także w Oddziałe Skontrum i Selekcji (2006-2009). Oprócz pracy zawodowej zajmowała się pracą społeczną. W latach 80-tych XX wieku, a także w kadencji 2000-2008 pełniła funkcję społecznego inspektora pracy, była też przedstawicielem pracowników do Rady Bibliotecznej. Działała w Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (sekretarz w latach 1970-1974), a także w Związku Nauczycielstwa Polskiego (przewodnicząca grupy związkowej ZNP Biblioteki Głównej),

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie(1980)
  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1982)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1983)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1990)
  • Zasłużony dla Uczelni (1991)
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1995)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
  • Odznaka Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2009).

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 57-58.