Maria Waleria Lisowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Z. Bednarski, Z zakamarków archiwum, „Biuletyn Lekarski”, 2008, nr 103, s. 15.
Akwarela przestawiająca namioty w Rehawoth.
Źródło: Z. Bednarski, Z zakamarków archiwum, „Biuletyn Lekarski”, 2008, nr 103, s. 15.

(1900-1969) – lekarka, malarz amator

Biografia

Urodziła się 14 lutego 1900 r. w Grodnie, jako córka Oktawiana i Marii. W 1922 r. podjęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom lekarza otrzymała 17 grudnia 1928 r. Po zakończeniu wojny założyła rodzinę (córka Zofia). Zmarła 27 grudnia 1969 r.

Działalność

W latach 1929-1934 pracowała jako internista w Szpitalu PCK w Białymstoku oraz jako lekarz szkolny w białostockim Seminarium Nauczycielskim. Do 1940 roku pełniła tę funkcję w Szpitalu Kolejowym w Brześciu. Jednocześnie zatrudniona była jako lekarz rejonowy i szkolny w Gimnazjum Kupieckim oraz Ubezpieczalni Społecznej. W lutym 1940 r. została aresztowana przez NKWD i wywieziona w głąb ZSRR. W tym czasie była lekarzem obozowym. Po roku zwolniona z zesłania kontynuowała praktykę lekarską w Poliklinice w Tałgar (Kazachstan). Wraz z Armią Władysława Andersa trafiła do Iranu, skąd przez Irak dotarła do Palestyny. Od 1942 r. jako żołnierz Wojska Polskiego pracowała w Szpitalu Polowym 5. Dywizji Piechoty w Rehawoth (Palestyna). Od maja 1943 r. przez kolejne cztery lata pełniła funkcję lekarza w szpitalach wojskowych w Nazarecie oraz w Szkole Młodych Ochotniczek. Po powrocie do Polski w maju 1947 r. osiadła w Olsztynie. Zatrudniona została w Liceum Pedagogicznym i II Liceum Ogólnokształcącym jako lekarz szkolny. Od 15 grudnia 1952 r. pracowała w Pogotowiu Ratunkowym w Olsztynie. Po wielu latach pracy wśród chorych, w 1965 r. przeszła na emeryturę.

Twórczość

Jej pasją artystyczną była muzyka oraz malarstwo. Grała na fortepianie. Tworzyła akwarele. Swoje artystyczne uzdolnienia ujawniała głównie podczas pobytu na Bliskim Wschodzie oraz w Palestynie. Tematem jej prac były m.in. egzotyczne plenery i obozowa codzienność. Z prac powstałych w czasie II wojny światowej zachowała się akwarela przedstawiająca namioty, w których stacjonowali żołnierze 5. Dywizji Piechoty Armii Polskiej na Wschodzie w Rehawoth.

Bibliografia

  1. Bednarski, Zenobiusz: Z zakamarków archiwum / Zenobiusz Bednarski // „Biuletyn Lekarski”. – 2008, nr 103, s. 15.
  2. Bednarski, Zenobiusz M: Lekarze Warmii i Mazur. Słownik biograficzny / Zenobiusz M. Bednarski // „Rocznik Medyczny”. – 1997, t. V, vol. 1, s. 95.