Marianna Okuniewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Marianna Okuniewska
Źródło: PH-D „Książnica Polska” Sp. z o.o.
Zdjęcie pamiątkowe z okazji wręczenia "Wawrzynu" za 2015 rok .Od lewej: Marianna Okuniewska (sponsor nagrody), Ernest Kruk - laureat Wawrzynu - literackiej nagrody Warmii i Mazur za 2015 rok, Wioletta Śląska- Zyśk.

Olsztyńska ekonomistka, księgowa, dyrektor zarządzający Książnicy Polskiej w Olsztynie, żona Jerzego Okuniewskiego.

Urodziła się 1 maja 1960 r. w miejscowości Borawskie. Obecnie mieszka w Kieźlinach.

Wykształcenie

  • mgr ekonomii, Uniwersytet Gdański (1983),
  • studium podyplomowe w zakresie informatyki (specjalność- informatyka stosowana) na UWM (2002),
  • w 1991 uzyskała tytuł Dyplomowany Biegły Księgowy ze specjalnością w zakresie handlu.

Mężatka, mąż Jerzy Leszek, mgr bibliotekoznawstwa, synowie: Łukasz - mgr inżynier elektroniki i telekomunikacji, Rafał- mgr inż. informatyki

Praca

  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Książki” w Olsztynie - główna księgowa - główny ekonomista w latach 1987-1989, a następnie -zastępca dyrektora d/s ekonomiczno –finansowych do 1992 r. Po jego prywatyzacji w tymże roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Detaliczne „Książnica Polska”. Spółka z o.o w Olsztynie – dyrektor zarządzający.
  • Dyplomowanym biegły księgowy w dziedzinie handlu.
  • Fundatorka nagrody: Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur
  • Zainteresowania: szeroko rozumiana ekonomia, finanse i zarządzanie organizacjami gospodarczymi, literatura piękna.

Przynależność do grup, stowarzyszeń, organizacji itp.

  • Stowarzyszenie Księgowych Polskich
  • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Bibliografia

  1. M. Filipkowski: Życie pełne wyzwań, Olsztyn 2013, s.242-243