Marianna Olszewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Łowkiel, Danuta: Marianna Olszewska : pożegnanie, „Wiadomości Barczewskie”, 2000, nr 10, s. 2.

(1944-2000 ) – bibliotekarka, organizator kultury

Biografia

Urodziła się 24 lipca 1944 r. w Szyszkach (woj. mazowieckie, pow. pułtuski). Pracowała w różnych zakładach i na różnych stanowiskach. Jednak swą karierę zawodową wiązała zawsze z kulturą. W 1969 r. pracowała w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lamkowie. W tym samym czasie pełniła obowiązki kierownika Domu Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Lamkowie. Dom Kultury prowadziła do 1975 r. Następnie podjęła pracę w Barczewie jednocześnie rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Barczewie. Pracowała na tym stanowisku do 30 września 1991 r. wówczas przeszła na rentę inwalidzką ze względu na zły stan zdrowia. Za swoją pracę zawodową oraz społeczną była wielokrotnie nagradzana oraz wyróżniana. Między innymi otrzymała odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Zmarła 23 sierpnia 2000 r.

Bibliografia

  1. Łowkiel, Danuta: Marianna Olszewska : pożegnanie / Danuta Łowkiel // „Wiadomości Barczewskie”. – 2000, nr 10, s. 2.