Masurische Storchenpost

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Niemieckojęzyczny miesięcznik Stowarzyszenia Mazurskiego – czasopismo mniejszości niemieckiej w Polsce.

Redakcja

Redaktor naczelny: Tadeusz Willan

Informacje ogólne

Periodyk został zarejestrowany w olsztyńskim Sądzie Wojewódzkim 13 maja 1991 r. Pierwsze dwa numery nosiły nazwę „Storchenpost”. Obecna nazwa przetłumaczona na język polski oznacza „Mazurska Poczta Bociania”. Nakład wynosi 500 egzemplarzy.
Pierwszy numer ukazał się w październiku 1990 r. Do września 2008 r. wydrukowano 238 numerów, a prócz tego – 27 wydań specjalnych, czyli numerów tematycznych: np. z kroniką wsi Krutyni (dwujęzyczne), nt. Mazurów, czy Palinocki-„Johannisnacht” (dwujęzyczne).
„Masurische Storchenpost” adresowany jest przede wszystkim do „rodowitych mieszkańców Warmii i Mazur”, znających dobrze język niemiecki: Mazurów, którzy po wojnie wyjechali z Polski i obecnie mieszkają w Niemczech lub Danii, Niemców, zainteresowanych kwestiami niemieckojęzycznej mniejszości narodowej w Polsce oraz do uczących się języka niemieckiego.
Pismo kolportuje się m.in. do Danii, Niemiec, Francji, Belgii, Austrii, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, na Węgry oraz do Chin.

Cele programowe czasopisma

 • propagowanie praw mniejszości
 • umacnianie poczucia tożsamości oraz świadomości etnicznej
 • zwiększenie spójności grupowej
 • kształtowanie pozytywnego obrazu mniejszości wśród reszty społeczeństwa
 • przezwyciężanie uczucia wyobcowania
 • kształtowanie pozytywnych stosunków pomiędzy różnymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi
 • kształtowanie pozytywnych stosunków pomiędzy różnymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi a większością społeczeństwa polskiego
 • upowszechnianie literatury polskojęzycznej dotyczącej Warmii i Mazur
 • pielęgnowanie języka niemieckiego

Problematyka pisma

Artykuły czasopisma dotyczą skoncentrowanej tematyki:

 • niemieckojęzyczna mniejszość narodowa
 • pozostałe mniejszości narodowe oraz etniczne
 • stosunki polsko-niemieckie
 • historia Warmii i Mazur
 • literatura
 • język niemiecki

Periodyk rejestruje też i relacjonuje bieżące wydarzenia ważne z punktu widzenia niemieckojęzycznej mniejszości narodowej – zarówno krajowe (szczególnie regionalne) jak i zagraniczne: np. imprezy honorujące osoby związane z kwestiami mniejszościowymi (łącznie z przemówieniami i laudacjami), spotkania kulturalne, artystyczne i integracyjne, seminaria tematyczne, kongresy, działalność stowarzyszeń i grup etnicznych (szczególnie Związku Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich). Przede wszystkim periodyk opisuje działalność organizacji założycielskiej, czyli Stowarzyszenia Mazurskiego, stanowiąc jego organ.
Ogólnie „Masurische Storchenpost” można określić mianem pisma społeczno-literackiego, gdyż publikuje zarówno liczne teksty pisarzy, krytyków literackich lub popularyzatorów literatury (głównie niemieckojęzycznej), jak i artykuły biograficzne na temat mieszkańców Niemiec oraz byłych Prus Wschodnich.
Czasopismo na swoich łamach zaprezentowało twórczość m.in. Fritza i Richarda Skowronek, Ernesta Wiecherta, Marion Gräfin Dönhoff, Herberta Reinossa, zaś jego stałymi publicystami są Günther Schiwy, Gert O.E. Sattler, Ingrid Brane Schloe i Klaus Nagoni.

Bibliografia

 1. Kronika 1990-2008 : 18 lat Stowarzyszenia Mazurskiego / red. Sylwia Pochmara-Hahnkamp [et. al.] ; wybór tekstów, oprac. red. „Kroniki” Barbara Willan]. - Olsztyn: Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. - S. 43.