Media – Kultura – Komunikacja Społeczna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okładka pierwszego tomu pisma
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, ukazują się w Olsztynie od 2005 r.

Wydawca

  • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie

Redakcja

Numer ISSN: 1734-3801

Historia

Inicjatywa wydawania czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” wyszła od pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, tuż po jego powstaniu w styczniu 2005 roku[1]. Do 2008 r. ukazały się trzy zeszyty pisma, łącznie cztery numery: nr 1 (2005), nr 2 (2006) nr 3/4 (2007/2008). Redakcja pierwszego i drugiego numeru:

Tematyka

W piśmie publikowano przede wszystkim materiały poświęcone środkom masowego przekazu oraz literaturo- i językoznawcze. W pierwszym numerze pisma dominowała tematyka feminizmu w mediach – to zagadnienie, poszerzone o tematykę genderową, pojawiało się również w następnych numerach. Stałym blokiem były artykuły poświęcone różnorodnym zagadnieniom komunikacji społecznej, prasoznawcze oraz lingwistyczne.
W pierwszych dwóch numerach pisma publikowano również artykuły na temat literatury Warmii i Mazur oraz historii prasy olsztyńskiej.

Przypisy

  1. Staniszewski Andrzej, Wstęp, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 1 (2005), s. 7.