Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Garbno 1981

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ósma edycja projektu artystycznego pn. Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno”, zorganizowana w okresie od 1 do 14 czerwca 1981 r. w Ośrodku Wczasowym w Marianach.

Organizatorzy

Komisarz

Cele projektu

  • „dopracowania się dzieł charakterystycznych dla olsztyńskiego regionu”[1]
  • wzbogacenie Galerii Sztuki Współczesnej, tworzonej w ramach kombinatu w Garbnie
  • zapoznanie uczestników pleneru z całej Polski z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur
  • integracja lokalnego środowiska artystycznego
  • „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego, aby zapoznać się z jego pracą. (…) Mecenat garbnowski zadbał troskliwie o rozmaite spotkania na tym odcinku z myślą dla nowych inspiracji artystycznych”[2].

Przebieg

Akcja plenerowa PGR Garbno to jedna z inicjatyw, z jakimi wystąpiło ówczesne woj. olsztyńskie, włączając się w odgórną politykę tworzenia nowych form instytucjonalnego mecenatu. Akcję realizowano w łączności z ogólnopolskim projektem „ Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Opisana impreza miała charakter wyjątkowy w porównaniu z poprzednimi edycjami, była bowiem zorganizowana w roku stanu wojennego, „w trudnych warunkach i zmieniającej się wciąż sytuacji społeczno-politycznej” [3]. Podobnie jednak jak poprzednie miała charakter dwumodułowy. Pierwszy moduł stworzył plener malarski, zorganizowany w okresie od 1 do 14 czerwca w Ośrodku Wczasowym w Marianach. W projekcie wzięło udział 18 artystów[4] z kraju (w tym z ówczesnego woj. olsztyńskiego) jak i z zagranicy. Podczas pleneru miało miejsce kilka imprez towarzyszących: spotkania dyskusyjne z załogą PGR oraz kilka wykładów roboczych z zakresu tkactwa, wnętrzarstwa i ochrony środowiska naturalnego o charakterze popularyzatorskim. Moduł drugi stanowiła jednodniowa (15 czerwca) wystawa poplenerowa typu roboczego, zorganizowana bezpośrednio po ukończeniu pleneru na terenie PGR Garbno. Każdy z uczestników ponadto przekazał jedną pracę (razem 18), wybraną przez PGR, do Galerii Malarstwa Współczesnego, istniejącej w obrębie kombinatu.
Brak danych nt. daty właściwej wystawy poplenerowej, która corocznie miała miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

Bibliografia

  1. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno ‘81” / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki, oprac. graf. Tadeusz Burniewicz, wstęp Romuald Odoj. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1981.

Przypisy

  1. Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.
  2. Skurpski Hieronim, Wstęp //W: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”, Olsztyn, 1974, s. 3.)
  3. Odoj Romuald, Wstęp //W: Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno ‘81”, oprac. i red. K. Brakoniecki, oprac. graf. T. Burniewicz, wstęp R. Odoj, Olsztyn, 1981.
  4. Brak danych nt. szczegółowej listy uczestników.