Mieczysław Dzierzba

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Koło pionierów Elbląga, księga jubileuszowa, Elbląg, Urząd Miejski, 2005, s. 47.

(1923-1995) – muzyk, nauczyciel, organizator życia muzycznego w Elblągu

Biografia

Urodził się l października 1923 r. w Płocku. Tam też zdobył podstawowe wykształcenie. W latach 1940-1941 pracował w niemieckiej firmie budowlanej Beks Schróttersburg – Płock. Na początku 1942 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Królewca (Kaliningrad), gdzie pracował fizycznie w tamtejszym porcie oraz pływał na statkach niemieckich z zaopatrzeniem. Pod koniec sierpnia 1944 r. został przewieziony do portu wojennego w Pillau (obecnie Bałtyjsk), a następnie wiosną 1945 r. do obozu Stutthof, gdzie pozostał do zakończenia wojny. W dniu 10 maja 1945 r. przybył do Elbląga i tutaj wraz z rodziną się osiedlił. W 1948 r. uczył się w średniej szkole muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu i trąbki. W latach 70-tych czasowo mieszkał w Stegnie, jednak na stałe związany był z Elblągiem. Tam przez wiele lat mieszkał i pracował. Zmarł 24 maja 1995 r.

Działalność

Po osiedleniu się w Elblągu podjął pracę w piekarni (1945 r.). Pracował również w charakterze zarządcy domów w Tymczasowym Zarządzie Państwowym na województwo gdańskie - oddział w Elblągu (1945-1946), a także jako administrator w Oddziale Administracji Nieruchomości.Od najmłodszych lat jego pasją była muzyka (grał m.in. na akordeonie). Wieczorami grywał jako muzyk w elbląskich restauracjach: Niespodzianka (1946), Aloe (1947), Wielkopolanka (1948), w hotelu Europa (od 1948 r.), Restauracji Bałtyckiej (1951-1952). W latach 1952-1974 pracował w Zakładach Gastronomicznych w Elblągu na stanowisku kierownika zespołu muzycznego w kawiarni - restauracji Słowiańska.W tym samym czasie był zatrudniony w charakterze nauczyciela gry na akordeonie w Państwowej Szkole Muzycznej w Elblągu (1960-1970). W latach 1968-1978 pracował także w Zespole Szkół Ekonomicznych na stanowisku instruktora zespołu wokalno-muzycznego. Należał do Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska”, w którym grał i pisał muzykę. Jego aranżacje wykorzystywane były również przez balet, chór i orkiestrę.

Przynależność do organizacji

Należał do Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki - Sekcja Muzyków w Sopocie (od 1946 r.), a także do Koła Zawodowego Muzyków w Elblągu.

Nagrody i wyróżnienia

W dowód uznania za pracę związkową, ofiarne i długoletnie wykonywanie obowiązków społecznych i zawodowych, był wyróżniany dyplomami, listami pochwalnymi oraz odznaczeniami za zasługi dla miasta i województwa elbląskiego.

Bibliografia

  1. Dzierzba Mieczysław / oprac. Lech Słodownik // W: Koło pionierów Elbląga, księga jubileuszowa. – Elbląg : Urząd Miejski w Elblągu, 2005. – S. 47-48.