Mieczysław Lenckowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

(1951- ) – elbląski bibliotekarz, publicysta oraz pisarz (poezja, proza oraz dramat)

Biografia

Urodził się w 1951 r. w Elblągu. Studiował na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje jako bibliotekarz (starszy kustosz) w Elbląskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida. Był członkiem Klub Literacki Elbląskiego Towarzystwa Kultury, jak również wchodził w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika „Tygiel”. Jako dziennikarz współpracował z „ Wiadomościami Elbląskimi”, „Autografem”, „Tyglem”, „ Gazetą Elbląską” i „Centrum”.
Uprawia poezję, prozę, dramaturgię, eseistykę, szkice krytyczne z zakresu sztuk plastycznych.

Publikacje

  • Serce atamana (Elbląg 1991) – tomik poetycki
  • Żuławskie pejzaże (Elbląg 1993) – tomik poetycki
  • Mistyczne źródła (Elbląg 1998) – tomik poetycki
  • Nirwana (Elbląg2000) – powieść filozoficzna
  • Miło mącić jasne wody (1998) – dramat

Nagrody i wyróżnienia

  • 1991 - wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie o Laur Powiela
  • 1998 – w ogólnopolskim konkursie „O Pióro Mikołaja Reja” certyfikat przynależności do Confraternitas Linguae Polonica

Bibliografia

  1. Brywczyński, Lech: „Nirwana” Mieczysława Lenckowskiego / Jarosław Grabarczyk // „Tygiel”. – 2000, nr 21, s. 76-77.
  2. Grabarczyk, Jarosław: Mistyczne źródła poezji / Jarosław Grabarczyk // „Nowy Głos Elbląga”. – 1998, nr 11, s. 7.
  3. Mieczysław Lenckowski // W: Tomczyk, Ryszard: Elbląg literacki : rzecz o kształtowaniu się środowiska literackiego w Elblągu w l. 1945-1995 / Ryszard Tomczyk, Janusz Ryszkowski. – Elbląg: Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów, 2000. – S. 209.