Mieczysław Marian Ratasiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1939-2007) – nauczyciel, publicysta, prozaik, działacz regionalny, muzealnik

Biografia

Urodził się 23 grudnia 1939 r. w Przerośli na Suwalszczyźnie. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1955 r. mieszkał w Gołdapi. Zmarł 28 grudnia 2007 r.

Działalność

Przez wiele lat był nauczycielem geografii w gołdapskich szkołach, a następnie pracownikiem nadzoru pedagogicznego w Suwalskim Kuratorium Oświaty. Pracował z młodzieżą, upowszechniając wiedzę z zakresu krajoznawstwa i turystyki. Był członkiem władz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Założył Oddział PTSM w Gołdapi i był jego sekretarzem. Był też organizatorem i kustoszem Gołdapskiej Izby Muzealnej.

Publikacje

Reportaże wydane przez oficynę „Z bliska” w 2005 r.

Był autorem licznych artykułów prasowych, m.in. pisanych gwarą opowiadań publikowanych w „Tygodniku Suwalskim”, a także książek poświęconych popularyzacji wiedzy o dawnym pograniczu polsko-litewsko-pruskim. Opublikował:

  • Cicho, aby nie obudzić tamtych (2003) – publicystyka
  • Gdzie tylko cisza (2005) – reportaż
  • Sobie cy zdrowe (2006) – opowiadania
  • Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich (2010) – wydany pośmiertnie przez żonę, Aleksandrę Ratasiewicz

Ciekawostki

Od początku lat 60-tych działał wraz z młodzieżą na rzecz dokumentowania historii i zmian zachodzących w lokalnym otoczeniu. W ten sposób gromadził wszelkiego rodzaju pamiątki historyczne i etnograficzne. Tak powstała kolekcja, która po latach stała się ważną częścią zbiorów Muzeum Ziemi Gołdapskiej. W maju 2010 r. Muzeum temu nadano imię Mieczysława Ratasiewicza.

Nagrody

Bibliografia

  1. Ratasiewicz, Mieczysław Marian: Gdzie tylko cisza / Mieczysław Marian Ratasiewicz. - Gołdap : Wydawnictwo „Z bliska”, 2005.
  2. Słapik, Mirosław: Odszedł Mieczysław Ratasiewicz / Mirosław Słapik // „Z bliska”. - 2008, nr 1, s. 3.

Zobacz też