Miejska Biblioteka Publiczna w Górowie Iławeckim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Miejska instytucja kultury działająca w Górowie Iławeckim od 1946 r.

Siedziba

ul. Sikorskiego 34, 11-220 Górowo Iławeckie

Historia

Początki tworzenia biblioteki w Górowie Iławeckim sięgają pierwszych miesięcy 1946 r., kiedy to utworzono punkt biblioteczny z małą czytelnią i bezpłatnymi posiłkami dla mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Była to biblioteka prowadzona przez nauczycielki działające w organizacji charytatywnej „Caritas”. Najprawdopodobniej mieściła się ona w przybudówce ratusza. Książki były darem Polonii amerykańskiej. Jako pierwsza z sieci bibliotek publicznych w powiecie powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Jej otwarcia dokonano w dniu 10 listopada 1946 r. i była to jedna z ośmiu najwcześniej utworzonych placówek tego typu w województwie. 19 stycznia 1949 r. otwarto w Górowie Bibliotekę Miejską. W 1954 r. dokonano połączenia obu Bibliotek tworząc w ten sposób Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Następna reorganizacja nastąpiła w 1961 r. i związana była z likwidacją powiatu górowskiego. Spowodowało to likwidację Biblioteki Powiatowej, której funkcję przejęła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach. Natomiast w Górowie utworzono Miejska Bibliotekę Publiczną. W 1964 r. utworzono na terenie miasta Oddział dla Dzieci.

l stycznia 1973 r. placówkę przemianowano na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, otrzymała ona wówczas szerokie kompetencje głównie w zakresie organizacji bibliotek i czytelnictwa zarówno w mieście jak i na terenie gminy górowskiej. Merytorycznie jednak i finansowo wciąż podlegała Bibliotece Powiatowej w Bartoszycach. Stan ten uległ zmianie z dniem 11 sierpnia 1975 r., kiedy to w wyniku reformy administracyjnej państwa zlikwidowano powiaty. Od tej chwili Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy stała się placówką samodzielną z podległymi jej filiami wiejskimi w Gałajnach, Pieszkowie i Kandytach. W 1974 r. nastąpiło też połączenie Oddziału dla Dzieci z gminną biblioteką szkolną. W ten sposób utworzony został jako jedyny w województwie miejski publiczno-szkolny Oddział dla Dzieci. Od l stycznia 1992 r. Biblioteka na mocy statutu z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przekształcona została w Miejską Bibliotekę Publiczną. W związku z podziałem gminy na miasto i wieś, Biblioteka utraciła prawo opieki i instruktażu nad filiami wiejskimi. W tej sytuacji pod jej opieką pozostała jedynie znajdująca się w mieście filia szpitalna. W marca 1992 r. Oddział dla Dzieci z lokalu szkolnego przeniesiono do biblioteki macierzystej. W 2001 r. Miejską Bibliotekę Publiczną połączono z Ośrodkiem Kultury. Odtąd działa ona w jego strukturze.

Władze

Od 1946 r. Bibliotekę prowadzili:

Działalność

Poza podstawowymi zadaniami gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz informowania Biblioteka podejmuje różnorodne działania na rzecz promocji kultury, m.in.:

  • prezentuje czytelnikom i odwiedzającym cykliczne wystawy tematyczne: o książce, o wielkich twórcach literatury oraz upamiętniające ważne wydarzenia i rocznice w kraju i w regionie, np. „Zakładka czyli co zostawiamy w książkach”, „200 rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena”, „Wystawa malarstwa Mariusza Lewandowskiego”
  • organizuje programy i zajęcia pozaszkolne dla czytelników i sympatyków, w tym: lekcje biblioteczne na temat książki, czytelnictwa, zachęcające do czytania i korzystania z zasobów biblioteki, przeglądy książek, konkursy wiedzy, głośne czytanie, wystawy prac plastycznych naszych czytelników, wystawy książek i plakatów, kiermasze książek, wycieczki szkolne zapoznawcze z biblioteką
  • organizuje różnorodne konkursy, np. konkurs plastyczny „Widoki Górowa”, konkurs „Legenda o Górowie”, konkurs „Książkomania”, konkurs „Pan Andersen i ja”
  • organizuje kiermaszu taniej książki pt. „Książka za złotówkę”

W 2005 r.Biblioteka włączyła się także w obchody Dni Górowa.

Bibliografia

  1. Sobieszuk, Krystyna: Miejska Biblioteka Publiczna w Górowie Iławeckim / Krystyna Sobieszuk // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1996, nr jub., s. 68-73.

Zobacz też