Mrągowskie Studia Humanistyczne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Smr1.jpg

Regionalny periodyk Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie o charakterze naukowym, wydawany od 1999 r.

Redakcja

SM2.jpg

Informacje ogólne

Czasopismo jest rocznikiem Pierwszy tom „Mrągowskich Studiów…” został wydany w 1999 r. przez Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie przy stałym współudziale Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Jego układ można określić jako typowy dla czasopisma naukowego, zawiera testy o charakterze klasycznych artykułów naukowych, jak również recenzje, omówienia i sprawozdania z imprez rocznicowych i historycznych, obszerne biogramy, oraz publikacje źródłowe. Periodyk zamieszcza także teksty z zakresu rozmaitych gatunków literackich. Do 2007 r. ukazało się 9 tomów rocznika. ISSN 1507-451X.

Sm3.jpg

Cele programowe czasopisma

  • budowanie tożsamości regionalnej
  • kształtowanie świadomości regionalnej i narodowej
  • popularyzacja historii Mazur
  • „lepsze zrozumienie fenomenu Prus oraz historii Europy”[1].

Problematyka pisma

  • kwestie historii regionalnej i lokalnej
  • literatura regionalna
  • dzieje środowisk lokalnych
  • wielokulturowość.

Periodyk przedstawia historię oraz literaturę głównie regionu mrągowskiego w szerszym kontekście Mazur. Porusza również kwestie związków tych ziem z całym obszarem historycznych Prus. Na łamach „Mrągowskich Studiów..” zamieszczano artykuły dotyczące wyłącznie kwestii historycznych jak również literackich. Publikowali je pisarze regionalni polscy, niemieccy oraz mazurscy. Periodyk zamieszczał również szkice krytyczne jak i recenzje. Ponadto w piśmie ukazały się materiały z zakresu archeologii, etnografii, etnologii, dydaktyki historii, historii literatury, kulturoznawstwa oraz innych spośród nauk humanistycznych. Wiele z artykułów dotyczy ziemi mrągowskiej i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Poruszane problemy ponadterytorialne, o znaczeniu powszechnym dla całości społeczeństwa zamieszkującego region dawnych Prus południowych. Z czasopismem współpracują najczęściej badacze związani z regionem przez swoje miejsce pracy lub ze względu na zainteresowania naukowe oraz pracownicy naukowi z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec.

Bibliografia

  1. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” : czasopismo poświęcone historii i literaturze w regionie mrągowskim / red. MSH // „Borussia”. – (2004), dod., s. I-XVI.

Przypisy

  1. „Rocznik Mazurski”, red. MSH, „Borussia”, (1997), s. VI.