Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Fot. ze strony
Źródło: Fot. ze strony
Oddział Muzeum Warmii i Mazur, instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Siedziba

12-100 Szczytno
ul. Sienkiewicza 1

Początkowo muzeum mieściło się na zamku. W 1947 roku w celu polepszenia warunków lokalowych Muzeum przeniesiono do gmachu ratusza i wydzielono trzy sale w przyziemiu południowego skrzydła o powierzchni 250 m². Następnie zwiększano powierzchnię ekspozycyjną. W połowie lat 70. XX wieku powierzchnia muzeum osiągnęła 1400 m².

Historia

Muzeum powstało w 1945 roku. Organizatorem muzeum był Walter Późny, pierwszy polski starosta powiatowy i kierownik referatu kultury, który podjął akcję zabezpieczania ocalałych muzealiów dawnego Kreisheimatmuseum (1925-1945) przed rozproszeniem i dewastacją. W pierwszym okresie działalności funkcjonowało na zamku w Szczytnie. Podlegało bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki. W 1947 roku muzeum przejął Powiatowy Związek Samorządowy. Muzeum otrzymało nazwę: Muzeum Mazurskie Wydziału Powiatowego. Upaństwowione w grudniu 1949 roku i podporządkowane organizacyjnie i personalnie Muzeum Mazurskiemu w Olsztynie. W 1958 roku w wyniku decentralizacji powróciło pod opiekę władz powiatowych jako Muzeum Mazurskie w Szczytnie. Muzeum osiągnęło pewną stabilizację, która pozwoliła skupić się na podstawowych zadaniach muzeum oraz sprzyjała budowaniu pozycji muzeum w środowisku lokalnym. W 1976 roku stało się oddziałem Muzeum w Olsztynie. Podlegało Ministerstwu Kultury i Sztuki, następnie wojewodzie olsztyńskiemu. W 1995 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie. Od 1999 roku Muzeum jest instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zbiory

Muzeum gromadzi zbiory z regionu Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego oraz terenów ościennych. Po tutejszym Kreisheimatmuseum pozostało około 600 eksponatów, głównie z dziedziny archeologii, etnografii, historii, numizmatyki, militariów. W 1953 roku muzeum posiadało 1375 eksponatów. Obecnie zbiory Muzeum Mazurskiego liczą ponad cztery i pół tysiąca eksponatów. Działy Muzeum:

 • Archeologii – kolekcja naczyń i narzędzi neolitycznych oraz z epoki żelaza
 • Zbiorów Artystyczno-Historycznych - zabytki dokumentujące historię Mazur i ich mieszkańców, problematykę ruchu polskiego i prasy polskiej na Mazurach w XIX i XX wieku, zabytki sztuki sakralnej z XVIII i XIX wieku, rzemiosła i przemysłu regionalnego.
 • Etnografii - zbiory dokumentują kulturę materialną Mazurów, najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Są to szafy, skrzynie posażne, ławy, ceramika, ludowe kafle mazurskie, stroje i tkaniny, sprzęt tkacki, sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia rzemieślnicze
 • Numizmatów
 • Przyrody
 • Pomocy Naukowych - dokumenty, kroniki, fotografie, fotogramy oraz pamiątki przekazane ze zlikwidowanych instytucji.

Muzeum od 1945 gromadzi księgozbiór. Obecnie liczy on 2100 woluminów, 124 starodruki, czasopisma i kolekcję kartograficzną.

Działalność wystawiennicza

Wystawy stałe Muzeum dokumentują kulturę materialną Mazurów, historię miasta i okolic, przyrodę regionu historycznie i współcześnie.

 • Szczytno i okolice w przeszłości
 • Ludowe kafle mazurskie
 • Kultura ludowa Mazurów. Uprawa roli i hodowla. Rybołówstwo. Ciesielstwo. Gospodarstwo domowe. Tkactwo. Ceramika. Meble i tkaniny mazurskie
 • W Mazurskiej Kniei – przyroda i łowiectwo ziemi szczycieńskiej

Wystawy czasowe prezentują lokalne i regionalne środowiska kolekcjonerskie, twórcze.

Kadra

W latach 1945-1990 kierownicy Muzeum, byli jedynymi pracownikami merytorycznymi

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Bibliografia

 1. Ostaszewska-Symonowicz, Monika: Muzeum Mazurskie w Szczytnie / Monika Ostaszewska-Symonowicz // „Rocznik Mazurski”. – T. 6 (2003), s. 153-159.

Zobacz też