Muzyka ku czci 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Utwór skomponowany w 1973 r. przez Jana Michała Wieczorka z okazji obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin wielkiego astronoma, kanonika i administratora Olsztyna, Mikołaja Kopernika.

Kompozytor

Opis

Utwór został skomponowany na na kwintet smyczkowy i kotły. Jej motyw przewodni stanowi melodia z Toruńskiego Kancyonału, powstałego w renesansie. Inspiracją i zarazem poszczególnymi wątkami pieśni, opartej o tę melodię, są ciała niebieskie: słońce, planety i gwiazdy. Wspomniany wcześniej motyw przewodni powtarza się – w kilku wariantach melodycznych – przez cały utwór. Pewne interpretacje przekazują, iż ma to obrazować trudności, jakie napotkał Mikołaj Kopernik, podając do wiadomości publicznej astronomiczne wyniki swoich obserwacji i obliczeń.

Prawykonanie

Prawykonanie dzieła miało miejsce podczas Koncert Symfonicznego 2 lutego 1973 r. (godz. 19.30) w Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Koncertem w wykonaniu Orkiestry symfonicznej Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego dyrygował Tadeusz Babiński. Partie solowe na organach wykonali: Maurycy Merunowicz oraz Wiktor Włudyka. Koncert został powtórzony następnego dnia, 3 lutego (godz. 18.00).
Opisywany utwór stanowi obok oratorium De Revolutionibus autorstwa Tadeusza Paciorkowicza i Stefana Połoma jedno z dwóch dzieł skomponowanych w czasie ówczesnych obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin wielkiego polskiego astronoma.

Bibliografia

  1. Program koncertu : informator koncertowy na miesiąc luty 1973 : XXVIII sezon koncertowy 1972/1973. – Olsztyn: Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, 1973.