Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Wojewódzki etap przeglądu recytatorskiego organizowany w Olsztynie od 1956 r.

Cel

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich w Olsztynie była najpierw Pracownia Teatru Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie, a następnie Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Na etapie eliminacji rejonowych w organizację przeglądu włączały się miejskie ośrodki kultury.

Opis

Konkurs ma charakter otwarty. Jest imprezą o charakterze artystyczno-metodycznym. Organizatorzy wszystkich przeglądów zapewniają uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnych konsultacji z członkami sądów konkursowych. Na poziomie województwa konkurs organizowany był czterostopniowo. Eliminacje prowadzone są na szczeblu środowiskowym (szkoły, zakłady pracy, uczelnie, placówki kulturalno-oświatowe), a następnie miejskim i miejsko-gminnym (po 1999 r. powiatowym), potem rejonowym i wojewódzkim. Konkurs odbywa się w kilku kategoriach:

  • Turniej Recytatorski (ocenie podlega dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny)
  • Turniej Poezji Śpiewanej (ocenie podlega zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność, warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne muzyki)
  • Turniej Teatrów Jednego Aktora (ocenie podlega opracowanie dramaturgiczne, reżyserskie, praca aktorska, scenografia, muzyka)
  • Wywiedzione ze Słowa (ocenie podlega użycie środków pozasłownych np. kostiumy, scenografia, dźwięk; kompozycja sceniczna oraz interpretacja utworu)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. W programie eliminacji wojewódzkich znajdują się obok prezentacji uczestników także zajęcia metodyczne z instruktorami oraz imprezy towarzyszące o charakterze artystycznym. Finałem eliminacji wojewódzkich jest koncert laureatów oraz prezentacja uczestników eliminacji międzywojewódzkich. Laureaci pierwszych miejsc eliminacji wojewódzkich oraz długoletni uczestnicy ruchu recytatorskiego utrzymują Odznakę Recytatora (brązowa, srebrna lub złota) świadczącą o wysokim poziomie umiejętności recytatorskich i wiedzy o literaturze. Od 1979 r. laureaci w kategorii Turniej Poezji Śpiewanej ogólnopolskiej edycji konkursu biorą udział w corocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie.

Edycje

Bibliografia

  1. XXXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w 80-lecie TKT, Warszawa 1986-1987, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1982-1990, sygn. 12/10.
  2. XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 2002-2004, sygn. 21/1.