Olsztyńskie Promocje Artystyczne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwszy cykl imprez zorganizowany w 1998 r. na terenie województwa olsztyńskiego, następne po zmianach administracyjnych naszą nazwę Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne.


Cele

 • Konfrontacja i promocja osiągnięć z dziedziny amatorskiej działalności artystycznej
 • Kontynuowanie i rozwijanie tradycyjnych, sprawdzonych wartości kulturalnych
 • Animacja kulturalna środowisk z utrudnionym dostępem do kultury
 • Wspieranie procesu rozwoju tożsamości kulturowej
 • Kształtowanie poczucia więzi i przynależności do wspólnoty kulturowej

Organizator

Adresaci

Osoby i zespoły zajmujące się różnymi formami działalności artystycznej.

Przewidywane efekty

 • Wykreowanie modelu uczestnictwa w kulturze, pozwalającego zachować tożsamość narodową i regionalną
 • Zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz utrzymanie ciągłości amatorskiej twórczości artystycznej w województwie
 • Wzrost poziomu artystycznego i organizacyjnego amatorskiego ruchu artystycznego
 • Postrzeganie sztuki amatorskiej jako ciekawej i szlachetnej formy osobistych wypowiedzi twórców – amatorów
 • Utrwalenie tradycyjnych (narodowych i ludowych, regionalnych) wartości kulturalnych
 • Profilaktyka i terapia patologii społecznych

Imprezy zorganizowane w ramach Promocji

Efekty: Podtrzymanie tradycji haftu ludowego. Zapewnienie cyklicznej konfrontacji prac hafciarek, wpływającej na stały wzrost poziomu artystycznego prac i ich precyzję wykonawczą

- eliminacje rejonowe w Pilniku - eliminacje rejonowe w Pieckach Przegląd w Jezioranach- 14.06.1998
Efekty: kontynuowanie oraz przypominanie tradycyjnego folkloru muzycznego. Wzrost poziomu artystycznego zespołów ludowych. Wzrost zainteresowania środowisk lokalnych muzyką folklorystyczną

Efekty: zaktywizowanie i utrzymanie ciągłości amatorskiej twórczości plastycznej w województwie. Nobilitacja uznanych talentów i satysfakcja dana młodym (wiekiem lub stażem artystycznym) jeszcze nieznanym, plastykom amatorom

Efekty: kontynuowanie tradycji systematycznej konfrontacji prac rzeźbiarzy- amatorów. Wzrost zainteresowania tą trudną sztuką plastyczną wśród młodzieży. Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych prac rzeźbiarskich.

Efekty: Kontynuacja amatorskiej działalności tkackiej oraz tradycyjnych metod i technik tkackich. Wymiana doświadczeń artystycznych i wykonawczych. Podniesienie estetyki prezentowanych prac.

Efekty: Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych widowisk teatralnych. Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży oraz instruktorów prowadzących zespoły teatralne tą forma pracy i prezentacji teatralnych


Wspólne efekty końcowe

 • Dzięki nagrodom Ministerstwa Kultury i Sztuki – znaczące podniesienie prestiżu przeglądów artystycznych
 • Utrwalenie tradycyjnych (narodowych, regionalnych, ludowych) wartości kulturalnych
 • Postrzeganie sztuki amatorskiej jako ciekawej i szlachetnej formy osobistych wypowiedzi twórców – amatorów
 • Wzrost poziomu organizacyjnego i artystycznego twórczości amatorskiej w województwie
 • Zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz utrzymanie ciągłości amatorskiej działalności artystycznej
 • Wykreowanie modeli kreatywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalających zachować tożsamość regionalną i narodową
 • Profilaktyka i terapia patologii społecznych poprzez budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

Bibliografia

 1. Wniosek o dotację, 1998, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235
 2. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji „Olsztyńskich Promocji Artystycznych” w 1998 r. Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235