Oratorium Gietrzwałdzkie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Utwór wokalno-instrumentalny skomponowany z okazji 130. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie.

Kompozytor

 • Jacek Sykulski

Historia

Pomysłodawcą skomponowania oratorium z okazji rocznicy objawień gietrzwałdzkich był ks. Piotr Podolak. Przedsięwzięcie objęli swoim patronatem: prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski, Metropolita Warmiński abp Wojciech Ziemba oraz rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszard Górecki. Utwór – na zamówienie prezydenta Olsztyna – skomponował Jacek Sykulski.

Opis

Inspiracją kompozytora Oratorium Gietrzwałdzkiego była historia objawień maryjnych oraz pobyt w sanktuarium gietrzwałdzkim. Zamierzeniem kompozytora było, by utwór cechowały prostota i szczerość, odzwierciedlające charakter i miejsce objawień. W utworze wykorzystano tradycyjne łacińskie teksty (Gaude Virgo Gratiosa, Ave Maria), współczesne modlitwy i transkrypcje psalmów autorstwa siostry Miriam od Jezusa (karmelitanki z klasztoru w Spręcowie) oraz fragmenty pieśni pielgrzymów warmińskich (m.in. Pieśń odejścia spod klonu Andrzeja Samulowskiego).
Utwór składa się z sześciu części:

 • Gaude Virgo Gratiosa
 • Pieśń na odejście spod klonu
 • Kołysanka
 • Litania do Pani Gietrzwałdzkiej
 • Ave Maria
 • Psalm 87


Poszczególne części przeplata recytacja fragmentów objawień Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, przekazanych przez Barbarę Samulowską i Justynę Szafryńską.
Kompozytor wykorzystał różnorodne środki muzyczne, w utworze obecne są nawiązania do pieśni średniowiecznych, tradycyjnych psalmów, pieśni warmińskich oraz odwołania do współczesnych kompozytorów europejskich.

Prawykonanie

Prapremiera Oratorium Gietrzwałdzkiego odbyła się 7 października 2006 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Koncert został zarejestrowany i wydany na płycie CD. Prawykonanie utworu odbyło się 14 października 2006 r. w Olsztynie.
Wykonawcy:

 • Marzena Michałowska – sopran
 • Maria Kubicka – sopran
 • Aneta Jastrzębska – alt
 • Piotr Kociniewski – kontratenor
 • Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
 • połączone chóry z Olsztyna, Krakowa i Poznania
 • Jacek Sykulski – dyrygent
 • Irena Telesz-Burczyk – recytacja
 • Andrzej Deskur – prowadzenie

Bibliografia

 1. Mazgal, Ewa: Cud nad klonem : Oratorium Gietrzwałdzkie : wydarzenie artystyczne i religijne / Ewa Mazgal. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 231, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 937, s. 4.
 2. Sykulski, Jacek: Sposób na pogodę : rozmowa z Jackiem Sykulskim, autorem „Oratorium Gietrzwałdzkiego” / rozm. Ewa Mazgal. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 236, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 942, s. 4.
 3. Panasik, Krzysztof: Prostota i szczerość : „Oratorium Gietrzwałdzkie” Jacka Sykulskiego / Krzysztof Panasik // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 245, s. 11.
 4. Panasik, Krzysztof: „Oratorium Gietrzwałdzkie” Jacka Sykulskiego / Krzysztof Panasik. – Il. // „Krajobrazy i Spojrzenia”. – 2006, nr 8, s. 19.
 5. (red.): Oratorium Gietrzwałdzkie / (red.). – Il. // „Posłaniec Warmiński”. – 2006, nr 21, s. 1.