Plener Malarski Garbno

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Międzynarodowy projekt artystyczny, realizowany na terenie powiatu kętrzyńskiego od 1974 r.

Cele

Odgórnie zdefiniowanym celem opisywanego projektu było, po pierwsze, „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego”[1], aby zapoznać się z pracą wykonywaną na wsi i aby rolnicy mogli w ten sposób poznać warsztat twórczy plastyków. Po drugie, równie ważnym celem dla inicjatorów pleneru było umożliwienie powstania dzieł „charakterystycznych dla regionu olsztyńskiego”, czyli „obrazujących krajobraz o wyjątkowej urodzie oraz zorganizowaną nowoczesną wieś”[2]. Po trzecie, pobyt i obserwacja ówczesnego życia codziennego wsi regionalnej miała stanowić niezwykłe źródło inspiracji artystycznych dla artystów-uczestników plenerów. Po czwarte zaś, projekt miał służyć również utrwaleniu kontaktów pomiędzy mecenasem sztuki, czyli PGR Garbno, a plastykami, co uległo rozszerzeniu pod względem terytorialnym, gdy w plenerach zaczęli uczestniczyć również artyści z zagranicy. Akcje plenerowe ponadto dały artystom możliwość natychmiastowej konfrontacji gotowych dzieł z odbiorcą.

Historia

Idea plenerów stała się powszechną i nowoczesną formą dla mecenatu społecznego wobec sztuki. Ich celem było stworzenie jak najbardziej dogodnych okoliczności mających wpływ na powstanie nowej sztuki w stale zmieniającym się, nowoczesnym świecie. Inicjatywa pierwszego Pleneru w Garbnie powstała podczas krajowej realizacji projektu artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki ph. „Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”. W ramach tej akcji na Warmii i Mazurach wyznaczono do regionalnej realizacji projektu dwa ośrodki – w Przerwankach oraz Garbnie. Położenie tych miejsc umożliwiało artystom-uczestnikom pleneru poznanie bogatej urody krajobrazu olsztyńskiego nad jeziorem Gołdapiwo oraz wśród równin pow. kętrzyńskiego. W ramach ogólnych zasad organizacji pleneru nie sprecyzowano wymaganej konwencji artystycznej dzieł, dając artystom możliwość swobodnych wypowiedzi zgodnie z własnymi upodobaniami twórczymi. Uzyskano więc ciekawe i różnorodne realizacje, ukazujące w swym przekroju wiele tendencji i nurtów współczesnej plastyki. Wpłynął na to również fakt, że artyści wywodzili się z różnych generacji i reprezentowali różne postawy twórcze kilku krajów. Plenery odbywały się najczęściej pod hasłem, traktowanym jako proponowany temat powstałych prac – w 1974 r. hasło brzmiało „Wieś mazurska w malarstwie”, zaś w 1976 r. – „Człowiek – Praca”. Corocznie organizowano w trakcie imprezy również dyskusje wykłady i spotkania adresowane do miejscowych pracowników PGR.
Każdorazowo po zakończeniu pleneru każdy z uczestników przekazał jedną swoją pracę, wybraną przez PGR, do Galerii Sztuki Współczesnej, tworzącej się w ramach kombinatu. Zazwyczaj też na terenie PGR Garbno odbywała się wystawa poplenerowa typu roboczego. Eksponowano wówczas większość prac powstałych podczas pleneru.
Od 1977 r. projekt zmienił charakter, włączając w akcję uczestników z zagranicy, wówczas też zmienił nazwę z „Ogólnopolskiego” na „Międzynarodowy Plener Malarski”. Podobnie – jako że organizatorzy postanowili rozszerzyć możliwości związane z formą dzieł powstałych w trakcie pleneru – dodano da nazwy imprezy określenie „Rzeźbiarski”.

Edycje

Bibliografia

  1. Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1974.
  2. II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1975.
  3. Garbno ‘79 ‘80. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1980.

Przypisy

  1. H. Skurpski, Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975, s. 3
  2. Dz. cyt., s. 4.