Regina Święconek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum prywatne.
Źródło: Archiwum prywatne.
Nadanie odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, 1980 r.
Źródło: Archiwum prywatne.

(1948- ) – bibliotekarka, animatorka kultury

Biografia

Urodziła się 23 sierpnia 1948 r. w Działdowie w rodzinie Jana Świaniarskiego i Stefanii z domu Lendzińskiej. W 1969 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Działdowie a w 1972 r. Studium Bibliotekarskie w Olsztynie. Jest też absolwentką Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (1973) oraz Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie (1981). Jest zamężna. Ma trzy córki - Justynę (1974), Jolantę (1975) i Magdalenę (1991) oraz troje wnucząt. Mieszka w Działdowie. Obecnie jest na emeryturze, zajmuje się spisywaniem wspomnień rodzinnych i gromadzeniem materiałów dotyczących regionu.

Działalność

15 kwietnia 1970 r. podjęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie jako pracownik wypożyczalni, a następnie (od 1 października 1972 r.) jako kierownik Oddziału dla Dzieci tej placówki. Funkcję tę pełniła do czasu likwidacji stanowiska w 1992 r. W maju 2008 r. przeszła na emeryturę. Jest autorką scenariuszy i pomysłodawcą konkursów literackich i plastycznych oraz lekcji bibliotecznych realizowanych w Oddziale dla dzieci MBP w Działdowie. Z jej inicjatywy czytelnicy z sukcesami uczestniczyli w wielu konkursach, m.in. w konkursie wojewódzkim „Polska dziś i jutro” (III miejsce), „Z książką za pan brat”, „70-lecie urodzin Koziołka Matołka”, „Mój ulubiony bohater literacki”. Przez wiele lat pełniła rolę członka jury w konkursach recytatorskich organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Aktywnie włączała się do ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Udział w organizacjach

  • Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 1 lipca 1977 r.) - w latach 2001-2008 pełniła funkcję przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Działdowie
  • Członek Koła Przyjaciół Dzieci

Nagrody i odznaczenia

  • Zasłużony Działacz Kultury (1980)
  • Medal za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2003)