Regina Nowak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1955- ) - bibliotekarka, animatorka kultury

Biografia

Urodziła się 4 maja 1955 r. Ukończyła Studium Bibliotekarskie w Olsztynie. Od 1974 r. pracuje w Napiwodzie w Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (obecnie jako starszy bibliotekarz). Jest matką trójki dorosłych dzieci.

Działalność

Od 2000 r. pełni funkcję przewodniczącej nidzickiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (trzecia kadencja). Aktywnie włącza Bibliotekę w Napiwodzie w proces rozwoju bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego (w zakresie informatyzacji, zarządzania placówkami kultury, planowania projektów na rzecz społeczności lokalnych). M.in. dzięki jej staraniom instytucja od 2010 r. uczestniczy w I rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, jako jedna z placówek wiodących.

Nagrody i odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  • Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich „W Dowód Uznania”

Ciekawostki

Jej motto życiowe: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Zobacz też