Renata Gąsiorowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum MBP w Działdowie.
Źródło: Archiwum MBP w Działdowie.
Dowód nadania Krzyża Zasługi w 1985 r.
Źródło: Archiwum MBP w Działdowie.

(1943- ) – bibliotekarka

Biografia

Urodziła się 25 listopada 1943 r. w Narzymiu. W 1963 r. ukończyła Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, a w 1968 r. Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie otrzymała w 1979 r. Wiele lat przepracowała na rzecz działdowskiego bibliotekarstwa. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Działdowie. Jest babcią dwóch wnuczek. Uwielbia czytać książki.

Działalność

Pracę w zawodzie bibliotekarza podjęła 1 października 1962 r. jako instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Funkcję te pełniła do 1976 r. Następnie w latach 1976-1992 była zatrudniona jako kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie (w 1992 nastąpiła likwidacja stanowisk kierowniczych i działu gromadzenia). Od lipca 1992 r. do przejścia na emeryturę w styczniu 2004 r. była pracownikiem Wypożyczalni dla Dorosłych.

Udział w organizacjach

Nagrody i odznaczenia

  • Zasłużony Działacz Kultury (1978)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
  • Honorowa odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2003)