Rocznik Dobromiejski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Czasopimo naukowe, ukazujące się od 2007 roku.

Redakcja

Tematyka

„Rocznik Dobromiejski” powstał jako jedna z form realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, do których należy ochrona dziedzictwa kulturowego Warmii, w szczególności zaś Dobrego Miasta i okolicznych miejscowości.
Pismo ma charakter regionalny. Zamieszczane są w nim materiały źródłowe i artykuły dotyczące Dobrego Miasta i okolic (zarówno historii, jak i wydarzeń współczesnych) oraz inne prace osób pochodzących z Dobrego Miasta lub z nim związanych. W każdym tomie prezentowane są niepublikowane dotąd materiały źródłowe, ich przekłady i opracowania, biogramy ludzi znanych i zasłużonych dla Dobrego Miasta. Publikowane są także recenzje oraz materiały kronikarskie i wspomnieniowe.
Stałe działy to: Źródła, Opracowania, Biografie, Kalendarium Rocznic i Varia. W tomie drugim wyszczególniono również dział Wspomnienia.

Zobacz też