Roman Krawczyk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1951- ) – kapłan, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (teologia biblijna), członek Rady Programowej „ Studiów Warmińskich”, profesor

Biografia

Urodził się 6 października 1951 r. w Parysowie (woj. mazowieckie). W 1981 r. ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 r. obronił doktorat, w 1988 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, natomiast w 1995 r. profesurę. Mieszka w Siedlcach (woj. lubelskie). W l. 1982-1989 pracował jako wykładowca w siedleckim Wyższym Seminarium Duchownym, w l. 1990-1996 sprawował funkcję rektora uczelni. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w l. 1993-1995 pracował w funkcji docenta, , w l. 1995-2000 jako profesor nadzwyczajny, od 2000 r. – jako profesor zwyczajny. Ks. Krawczyk pracował również w Akademii Podlaskiej w Siedlcach: w l. 1991-1996 jako wykładowca, w l. 1996-1999 – jako profesor nadzwyczajny, zaś od 1998 r. jako kierownik Katedry Historii i Kultury Antycznej, od 1999 r. jako profesor zwyczajny, natomiast od 2006 r. jako dyrektor Instytutu Historii. Ks. Krawczyk w l. 2001-2003 zaczął pracę również na olsztyńskim Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: od 2001 do 2003 r. jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Biblijnej, w l. 2002-2003 – w funkcji prodziekana Wydziału Teologii.
W swoich badaniach zajmuje się księgami mądrościowymi Starego Testamentu, etyką starotestamentalną i antropologią biblijną, historią i kulturą starożytnego Izraela.
Ks. Krawczyk jest członkiem Rady Programowej „ Studiów Warmińskich” (od 2002 r.), Kolegium Redakcyjnego „Szkiców Podlaskich” (od 2002 r.), Rady Naukowej „Teologicznych Studiów Siedleckich” (od 2004 r.) oraz Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2004 r.).

Krawczyk1.jpg

Publikacje

(wybór)

 • Historia starożytnego Izraela : wybrane zagadnienia. - Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2008.
 • Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego Izraela. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2008.
 • Instytucje społeczne i religijne starożytnego Izraela. - Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2009.
 • Nadzieje mesjańskie w psalmach. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2007.
 • Psalmy - księga ludzkiego wołania. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2005.
 • Starożytny Izrael : szkice z historii i kultury. - Siedlce : IH AP, 2001.
 • Słów Twoich nie zapomnę : zamyślenia nad biblijnymi czytaniami niedzielnej i świątecznej liturgii. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2000.
 • Sztuka życia według Biblii : w kręgu starotestamentalnej filozofii życia. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1997.
 • Kim jest człowiek w świetle Biblii. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1998
 • Antropologiczne tradycje Księgi Rodzaju w Księdze Syracha : studium egzegetyczno-teologiczne. - Siedlce : Wydaw. Diecezjalne św[iętego] Maksymiliana Kolbego,1987
 • Sprawy ludzkie w biblii. - Siedlce : Siedleckie Wydaw. Diecezjalne św. Maksymiliana Kolbego, 1986
 • Stary Testament - biblia chrześcijanina dzisiaj. - Siedlce : Siedleckie Wydaw. Diecezjalne św. Maksymiliana Kolbego, 1985.

Ks. Krawczyk jest autorem łącznie ok. 13 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

 • 2000 r. – Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza
 • 2006 r. – Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej

Ciekawostki

 • Zainteresowanie osobiste ks. Krawczyka to literatura piękna oraz turystyka.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 102.