Ryszard Demby

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Aut. Iwona Wiszniewska-Ropel, Spotkanie autorskie w bibliotece oleckiej, Źródło [1]
Olecko 2000
Olecko 2005


(1931-2013) – polonista, działacz społeczny i regionalista, wieloletni kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olecku


Biografia

Urodził się 9 lipca 1931 r. w Lisich Kątach k. Grudziądza. W 1939 r. wraz z rodziną wysiedlony na północne Mazowsze, następnie wywieziony na przymusowe roboty do Prus Wschodnich. Rodzina przebywała w okolicach Morąga oraz Giżycka. Po wojnie osiedli na gospodarstwie w Bursztynowie. Ryszard Demby ukończył polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1950-1955). Pół roku pracował na uczelni, następnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (1955-1957). W 1957 r. zamieszkał w Olecku. Był kierownikiem Miejskiej Biblioteki w Olecku w latach 1957-1996.

Działalność

Mieszkając we Wrocławiu był współzałożycielem Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Obecnie jest jego członkiem honorowym. W Olecku czynnie włączył się w życie miasta i popularyzację wiedzy historycznej. Wiele lat przewodniczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Oleckiej.

Twórczość

Ryszard Demby jest autorem wielu artykułów (m.in. publikowanych w czasopismach „Warmia i Mazury”, „Jaćwież”) oraz książek:

 • Olecko i okolice (Białystok, 1973)
 • Ziemia gołdapska (Warszawa, 1976)
 • Jan Karol Sembrzycki. 1856-1919 (Suwałki, 1985)
 • Ziemia olecka w pierwszych latach po II wojnie światowej (Olecko, 1994)
 • W straduńskiej puszczy. Z dziejów osadnictwa na ziemi oleckiej (Olecko, 1998)
 • Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia (Olecko, 2000)
 • Widoki znad Legi (Olecko, 2002)
 • Abecadło oleckie (Olecko, 2005)
 • Pół wieku w Olecku (Olecko, 2010)

Nagrody i odznaczenia

Bibliografia

 • Szyszko, Agnieszka: Opowieść o Ryszardzie Dembym / Agnieszka Szyszko // „Jaćwież”. – Nr 19 (2002), s. 3-4.

Zobacz też

 1. Internetowa publikacja Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia [2]
 2. Internetowa publikacja Widoki znad Legi [3]