Stanisław Siłka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1936-2023) – lekarz chirurg, poeta

Biografia

Urodził się 2 marca 1936 r. we Lwowie. Do Iławy przybył w 1947 r. Tutaj w 1953 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1960 r., po odbyciu studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskał dyplom lekarza medycyny. W kolejnych latach zdobył specjalizację I i II stopnia w zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz II stopnia w zakresie organizacji zdrowia. Zmarł 10 stycznia 2023 roku w Iławie.

Działalność

Od 1963 r. pracował w Powiatowym Szpitalu w Iławie. Kolejno, pełnił w nim funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i kierownika Działu Lecznictwa Specjalistycznego, zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej (1982–1991), a także dyrektora całej placówki (1997-2001). Poza działalnością zawodową zajmował się pracą społeczną. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia (1968–1972), kierował Komisją Socjalną (1982-1983), był również Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, radnym Rady Powiatu Iławskiego i członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Elblągu.

Twórczość

W przerwach między licznymi obowiązkami zawodowymi pisał wiersze. W 2006 r. został wydany jego tomik pt. Moje grafomanie. Jego twórczość znalazła się także w antologii twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur Ars Vitae (2008).

Nagrody i wyróżnienia

  • Honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Iławy” w uznaniu za całokształt pracy zawodowej i społecznej, stanowiącej wzór dla kolejnych pokoleń lekarzy (2009)

Ciekawostki

Interesował się literaturą, muzyką i turystyką, a w szczególności żeglarstwem. Posiadał mały jacht o nazwie „Kropka”.

Bibliografia

  1. Ars Vitae : antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo - obraz). - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2008. - S. 118.

Zobacz też

  • Stanisław Siłka „Zasłużonym dla Miasta Iławy”, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.ilawaonline.pl