Stoji łoset kele drogi

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka płyty.
Źródło: Ze zbiorów zespołu Babsztyl.
Grupa Babsztyl.
Źródło: Ze zbiorów zespołu Babsztyl.

Płyta z utworami w gwarze warmińskiej w wykonaniu zespołu Babsztyl.

Opis

Pomysłodawcą projektu wydania płyty jest Marian Juszczyński, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku w latach 2007–2011. Ideą jest zachowanie warmińskiej gwary oraz kultury oraz nadanie jej nowego współczesnego życia. Zespół Babsztyl starał się możliwie najwierniej zachować wymowę oryginalnej warmińskie gwary. W warstwie muzycznej projekt nie jest już tak ortodoksyjny. Zdecydował o tym odpowiedzialny za koncepcję artystyczną płyty oraz aranżacje, Cezary Makiewicz . Nagranie materiału miało miejsce w październiku i listopadzie 2010 r. w „Majkel Studio” w Olsztynie.

Utwory

Wykonawcy

Produkcja muzyczna oraz realizacja nagrań – Cezary Makiewicz
Zdjęcia – Alicja Makiewicz
Projekt graficzny okładki – Zbyszek Raplewicz
Konsultacje językowe – Edward Cyfus
Producent CMC

Zobacz też