Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba stowarzyszenia
Źródło: mazury.tm.pl

Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne działające od 1996 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

 • Krystyna Varga-Tytman (przewodnicząca)
 • Maria Skibińska (zastępca przewodniczącej)
 • Rainer Schmidt (wiceprzewodniczący)
 • Wiesława Antonina Wołoncewicz (sekretarz)
 • Hanna Maria Tarasewicz (skarbnik)
 • Burkhard Knapp
 • Paweł Hause

Adres stowarzyszenia – Kętrzyn, ul. Mickiewicza 1

Historia

Stowarzyszenie im. Arno Holza w Kętrzynie powstało w 1997 r. Zrzesza ludność polską i niemiecką (przedwojennych mieszkańców Kętrzyna).
Dzięki staraniom stowarzyszenia odrestaurowano budynek dawnej Loży Masońskiej w Kętrzynie, gdzie obecnie mieści się siedziba organizacji – Polsko-Niemieckie Centrum Kultury w Kętrzynie.

Działalność

Zadania statutowe stowarzyszenia:

 • tworzenie warunków współpracy społeczności rejonu kętrzyńskiego z organizacjami niemieckimi w ramach porozumienia polsko-niemieckiego
 • wspieranie rozwoju oświaty i podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży
 • wspieranie działań służących wymianie doświadczeń intelektualnych i kulturalnych

Stowarzyszenie organizuje sympozja naukowe, wykłady, spotkania literackie, imprezy muzyczne i przedstawienia teatralne oraz wystawy. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego (m.in. Wspólnotą Kulturową „Borussia”) oraz szkołami powiatu kętrzyńskiego. Popularyzuje osobę i twórczość Arno Holza, m.in. przez wydawanie drukiem jego utworów oraz innych materiałów dokumentujących życie poety (grafiki, portrety, dokumenty). Stowarzyszenie im. Arno Holza organizuje również Dni Niemieckie w Kętrzynie, konkursy i festiwale dla młodzieży szkolnej oraz kursy językowe.

Publikacje

Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Bibliografia

 1. Działalność stowarzyszenia // „Biuletyn Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie”. – 2005, czerwiec, s. 1-3.
 2. Polsko-Niemieckie Centrum Kultury w Kętrzynie – siedziba Stowarzyszenia // „Biuletyn Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie”. – 2005, czerwiec, s. 6.