Sympozjum Rzeźby Cztery Żywioły – Wiatr 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uczestnicy sympozjum Źródło: Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto, Mrągowo, 2010.

II edycja urbanistyczno-artystycznego projektu pn. Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto, organizowany w Mrągowie, w postaci dorocznych tzw. sympozjów rzeźby, począwszy od 2009 r.

Organizator

 • Urząd Miejski w Mrągowie

Cele

 • wykreowanie wizerunku Mrągowa jako miasta ciekawych przedsięwzięć artystycznych, przyjaznego twórcom i inicjatywom kulturalnym
 • budowanie i wzmacnianie relacji społeczeństwo-sztuka
 • edukacja społeczności Mrągowa w zakresie odbioru sztuki oraz obcowania z nią
Jarosław Skoczylas Krysia
Źródło: Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto, Mrągowo, 2010

Opis

Opisywany projekt to dwuetapowa impreza artystyczna polegająca na połączeniu różnych form sztuki dla wykreowania nowej, unikatowej atrakcji turystycznej regionu. Ostatecznym celem opisywanej akcji było wykonanie rzeźb parkowych, umieszczonych następnie w centrum miasta, na terenach spacerowo rekreacyjnych wokół Jeziorka Magistrackiego. Rzeźby miały być wykonane w „rodzimym” materiale – granicie narzutowym mazurskim – i dostosowane do niejako narzuconej przez projekt tematyki regionalnej. Dorocznie inicjowano więc kolejną edycję cząstkową projektu – sympozjum rzeźbiarskie – każdą poświęconą kolejnemu żywiołowi. Edycję promowano ponadto uroczystą prezentacją rzeźb podczas widowisk wzbogaconych niekonwencjonalną oprawą artystyczną. W edycjach uczestniczyli artyści rzeźbiarze zarówno z Warmii i Mazur jak i innych regionów Polski.

Charakterystyka

Motywem przewodnim pierwszego sympozjum rzeźby cyklu Mrągowo – wyrzeźbione miasto był żywioł wiatru. „Zestawienie przeciwieństw, skojarzeniowych antynomii, kamienia jako tworzywa rzeźbiarskiego i ptaków jako tematu, jest wyzwaniem, przemyślaną prowokacją, manewrem, który wyzwoli ciekawe pomysły i zachęci do artystycznych zmagań”.

Przebieg

Ostatecznym celem opisywanego sympozjum było wykonanie 7 rzeźb parkowych, umieszczonych następnie w centrum miasta, na terenach spacerowo-rekreacyjnych wokół Jeziorka Magistrackiego. Założenie artystyczne projektu, realizowanego przez realizowanego przez Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, brzmiało „Wyjawić tajemnicę wiatru, uchwycić ją w kamieniu”. W II Sympozjum Rzeźby Gmina Miasto Mrągowo postanowiła kontynuować inicjatywę promocyjną, która spotkała się z ogólnym wielkim zainteresowaniem. Materiały na temat projektu zostały zaprezentowane w ramach promocji na Targach „Lato 2010” w Warszawie.
Sympozjum zainicjowano 3 lipca 2010 r., kiedy artyści rzeźbiarze, absolwenci, doktoranci i asystenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjechali do Mrągowa:

 • Tomasz Górnicki
 • Sławomir Klimek
 • Mateusz Łagowski
 • Jarosław Skoczylas
 • Kinga Smaczna-Łagowska
 • Zbigniew Stanuch
 • Grzegorz Witek.

Czterech z nich uczestniczyło w ubiegłorocznym I Sympozjum „Powietrze-Ptaki”. Podczas spotkanie ostatecznie dokonano wyboru projektów rzeźb, miejsc pod nie oraz dobrano odpowiedni kamień, z którego zostały później wykonane. 19 lipca artyści rozpoczęli prace nad rzeźbami w miejscowym zakładzie Kamieniarstwo Paśnikowski. Opiekunem artystycznym projektu był prof. Adam Myjak zaś opiekunem technicznym rzeźbiarz Bolesław Marshall[1]. Dodatkowo w działaniach związanych z projektem uczestniczyli artysta rzeźbiarz Maciej Marschal (autor pamiątki projektu) oraz artysta grafik Piotr Dondajewski (autor logo i koncepcji graficznej nośników reklamowych). 20 sierpnia, podczas widowiska artystycznego miało miejsce uroczyste podsumowanie działań rzeźbiarskich. Imprezę współtworzyli Towarzystwo Jazzowe w Mrągowie, mimowie z Teatru ,,Tok” oraz muzycy z Jean-Paul Bourelly Trio. Dwie z rzeźb powstałych podczas opisywanego Sympozjum stanęły przy mrągowskiej „Syrence” – Julia i Krysia, pozostałe przy alejkach mrągowskiego Placu PCK.

Bibliografia

 1. Baczewska, Ewa: Wyrzeźbione Mrągowo w porywach wiatru / Ewa Baczewska //W: http://mragowo.wm.pl (dostęp: kwiecień 2011)
 2. Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto : [katalog] / projekt graficzny Piotr Dondajewski. – Mrągowo: Urząd Miejski w Mrągowie, 2010.
 3. Piercewicz, Piotr: Uchwycili wiatr w kamiennych płytach / Piotr Piercewicz //W: http://mragowo.wm.pl (dostęp: kwiecień 2011)

Przypisy

 1. Obydwaj za udział w projekcie zostali nagrodzeni statuetkami Niezapominajki