Teraz My?

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okładka piątego numeru pisma
Na okładce grafika K-2 Dariusza Syrkowskiego
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

„Teraz My?. Młody i bardzo młody Olsztyn literacki” – czasopismo wydawane w latach 1991-1993 przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Redakcja

W zespole redakcyjnym pracowali: Mirosław Józef Markowski, Piotr Siwecki, Mariusz Sieniewicz, Jacek Wiśniewski, Agnieszka Żebrowska, Tomasz Łęgowski, Sebastian Baszczyj, Marek Michalski, Teodor Jeske-Choiński, Mariola Owerko, Krzysztof Beśka, Marcin Kapłon, Andrzej Wiktorowicz, Dariusz Woźniak.
Opiekunami zespołu redakcyjnego byli: Alicja Bykowska-Salczyńska oraz Zbigniew Chojnowski (numer 4).
Adres redakcji: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, ul. Bałtycka 37a, Olsztyn.

Historia

W „Teraz My?” publikowali uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych i innych szkół olsztyńskich, studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej, członkowie teatru „Formy” i grupy literackiej działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury. Poza debiutantami publikowali w nim także olsztyńscy uznani pisarze i poeci, m.in. Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Iwona Łazicka-Pawlak. W drugim numerze pisma debiutował Mariusz Sieniewicz.
Numer trzeci i czwarty wydano wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie.
W 1991 r. ukazały się dwa numery pisma, w 1992 r. numer trzeci, w 1993 r. numery czwarty i piąty.

Tematyka

„Teraz My?” było przede wszystkich miejscem publikacji tekstów literackich młodych twórców. Ukazywały się w nim również felietony, artykuły krytycznoliterackie, teksty o tematyce filozoficznej oraz recenzje i przekłady poezji niemieckiej i angielskiej. Pismo ilustrowane było grafikami.